Volgens Vlaams parlementslid Ivan Sabbe zal de nieuwe BIV ervoor zorgen dat de aankoop van dieselauto's nog verder aangemoedigd wordt. "Terwijl studies aantonen dat een dieselmotor veel schadelijker is voor de gezondheid dan een benzinemotor", aldus Sabbe. Volgens hem moet in de berekening van de BIV veeleer de uitstoot van fijn stof en stikstofoxide doorwegen dan de CO2-uitstoot. Volgens LDD-fractieleider Lode Vereeck zal de hervorming er ook niet in slagen het wagenpark te vergroenen zoals de Vlaamse regering zelf zegt. "In het belang van het milieu moet niet het bezit, maar het gebruik van wagens belast worden. Volgens het huidige concept van forfaitaire belasting, zet deze hervormde belasting de auto-eigenaars daarentegen aan om meer met de wagen te rijden. De BIV is nu dus geen sturende belasting in het belang van het milieu, maar enkel van de Vlaamse schatkist", aldus Vereeck. LDD legt zich niet neer bij de geplande hervorming en is van plan om in het Vlaams Parlement hoorzittingen te vragen om de "ondeugdelijkheid" van de hervorming aan te tonen. (JDH)

Volgens Vlaams parlementslid Ivan Sabbe zal de nieuwe BIV ervoor zorgen dat de aankoop van dieselauto's nog verder aangemoedigd wordt. "Terwijl studies aantonen dat een dieselmotor veel schadelijker is voor de gezondheid dan een benzinemotor", aldus Sabbe. Volgens hem moet in de berekening van de BIV veeleer de uitstoot van fijn stof en stikstofoxide doorwegen dan de CO2-uitstoot. Volgens LDD-fractieleider Lode Vereeck zal de hervorming er ook niet in slagen het wagenpark te vergroenen zoals de Vlaamse regering zelf zegt. "In het belang van het milieu moet niet het bezit, maar het gebruik van wagens belast worden. Volgens het huidige concept van forfaitaire belasting, zet deze hervormde belasting de auto-eigenaars daarentegen aan om meer met de wagen te rijden. De BIV is nu dus geen sturende belasting in het belang van het milieu, maar enkel van de Vlaamse schatkist", aldus Vereeck. LDD legt zich niet neer bij de geplande hervorming en is van plan om in het Vlaams Parlement hoorzittingen te vragen om de "ondeugdelijkheid" van de hervorming aan te tonen. (JDH)