De minister benadrukte dat de verwaarlozing van paarden een vaak voorkomend probleem is. De Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid behandelde 467 klachten daarover in 2010 en 396 in 2011. Meestal ligt de gebrekkige kennis van eigenaars aan de oorzaak van de verwaarlozing. Daarom wordt in de folder "paarden op de weide" gedetailleerde informatie gegeven over de behoeften van de dieren. Zo wordt onder meer benadrukt dat ze behoefte hebben aan voldoende beschutting, voedsel, water en een goede omheining. Voorts worden ook tips meegegeven over de gezondheid van de paarden en het onderhoud van de weide. De folder wordt onder meer verspreid via vakorganisaties en dierenwelzijnsorganisaties. Hij is ook beschikbaar via de portaalsite www.gezondheid.belgie.be. "Nu geldt de nultolerantie. De hoogte van de boetes werd verdubbeld. En voor de pony's op kermissen wordt een besluit voorbereid dat voor een betere omkadering moet zorgen. Eind dit jaar zal dit zijn afgerond", besluit de minister. Wie zijn paard verwaarloost, riskeert een proces-verbaal en een boete van 156 tot 6.000 euro. Bij ernstige of herhaalde verwaarlozing wordt het dossier doorgestuurd naar het parket voor strafrechtelijke vervolging. De paarden kunnen ook definitief in beslag worden genomen. (OSN)

De minister benadrukte dat de verwaarlozing van paarden een vaak voorkomend probleem is. De Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid behandelde 467 klachten daarover in 2010 en 396 in 2011. Meestal ligt de gebrekkige kennis van eigenaars aan de oorzaak van de verwaarlozing. Daarom wordt in de folder "paarden op de weide" gedetailleerde informatie gegeven over de behoeften van de dieren. Zo wordt onder meer benadrukt dat ze behoefte hebben aan voldoende beschutting, voedsel, water en een goede omheining. Voorts worden ook tips meegegeven over de gezondheid van de paarden en het onderhoud van de weide. De folder wordt onder meer verspreid via vakorganisaties en dierenwelzijnsorganisaties. Hij is ook beschikbaar via de portaalsite www.gezondheid.belgie.be. "Nu geldt de nultolerantie. De hoogte van de boetes werd verdubbeld. En voor de pony's op kermissen wordt een besluit voorbereid dat voor een betere omkadering moet zorgen. Eind dit jaar zal dit zijn afgerond", besluit de minister. Wie zijn paard verwaarloost, riskeert een proces-verbaal en een boete van 156 tot 6.000 euro. Bij ernstige of herhaalde verwaarlozing wordt het dossier doorgestuurd naar het parket voor strafrechtelijke vervolging. De paarden kunnen ook definitief in beslag worden genomen. (OSN)