Het project Digit Aalst van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw kwam in Vlaanderen als winnaar uit de bus. Tijdens de lockdown nam de digitale kloof en ongelijkheid bij vele Aalsterse kinderen toe en die strijd gaat Digit Aalst aan in samenwerking verschillende onderwijs- en welzijnspartners en de stad Aalst. In Wallonië kwam vzw La Maison Source als winnaar uit de bus dankzij de hulp die zij bieden aan jonge ouders die omwille van hun kwetsbare achtergrond harder getroffen zijn door armoede. Ouder en kind worden actief betrokken in het samen uitvoeren van activiteiten en handelingen. Het kind profiteert zo van een fysieke, cognitieve en/of psychische stimulatie. De vzw Le Petit Vélo Jaune werd verkozen tot Brusselse laureaat en richt zich op toekomstige of nieuwe ouders die zich in een zeer kwetsbare situatie bevinden. Eenoudergezinnen, jonge moeders zonder familiekring of economisch verzwakte gezinnen krijgen de kans om zich te laten bijstaan door vrijwilligers die optreden als "teamgenoten". Zij komen gedurende een jaar, elke week, over de vloer en zoeken samen naar oplossingen voor allerlei moeilijkheden. (Belga)

Het project Digit Aalst van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw kwam in Vlaanderen als winnaar uit de bus. Tijdens de lockdown nam de digitale kloof en ongelijkheid bij vele Aalsterse kinderen toe en die strijd gaat Digit Aalst aan in samenwerking verschillende onderwijs- en welzijnspartners en de stad Aalst. In Wallonië kwam vzw La Maison Source als winnaar uit de bus dankzij de hulp die zij bieden aan jonge ouders die omwille van hun kwetsbare achtergrond harder getroffen zijn door armoede. Ouder en kind worden actief betrokken in het samen uitvoeren van activiteiten en handelingen. Het kind profiteert zo van een fysieke, cognitieve en/of psychische stimulatie. De vzw Le Petit Vélo Jaune werd verkozen tot Brusselse laureaat en richt zich op toekomstige of nieuwe ouders die zich in een zeer kwetsbare situatie bevinden. Eenoudergezinnen, jonge moeders zonder familiekring of economisch verzwakte gezinnen krijgen de kans om zich te laten bijstaan door vrijwilligers die optreden als "teamgenoten". Zij komen gedurende een jaar, elke week, over de vloer en zoeken samen naar oplossingen voor allerlei moeilijkheden. (Belga)