Met de lokale verkiezingen van oktober 2018 en de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van oktober 2019 in aantocht is het debatseizoen officieel aangebroken. Politieke en andere debatten zijn het uitgelezen middel voor burgers en politici om meningen uit te wisselen, standpunten af te toetsen en in te nemen, netwerken uit te bouwen en participatie te promoten. Het open - en dus voor iedereen toegankelijk - debat is de kern van onze democratie.

Net daarom is het pijnlijk om vast te stellen dat anno 2018 nog te veel debatten de helft van de wereldbevolking uitsluiten. Of het nu gaat om debatten georganiseerd door studentenclubs, conferenties van het sociaal werk of andere, all male panels blijven hardnekkig de kop opsteken.

Laten we panels zonder vrouwen naar de prullenmand verwijzen!

The Open Society Foundations onderzocht in een recent rapport het aandeel van mannelijke en vrouwelijke sprekers in high level Europese conferenties tussen 2012 en 2016. Ze kwamen tot de vaststelling dat het ging om 75 % mannen en 25 % vrouwen. Bovendien zijn de mannen die eraan deelnemen onderling evenmin een toonbeeld van diversiteit. Vaak zijn ze wit en hoogopgeleid, en komen ze uit dezelfde leeftijdscategorie. Die zichtbaarheid in debatten bevordert hun carrièrekansen, ze kunnen zich profileren en ze worden (h)erkend waardoor ze nog meer gevraagd worden. Vrouwen blijven verstoken van al deze voordelen.

Wie het begrip all male panel googelt merkt al gauw dat het een internationaal fenomeen is dat de politieke grenzen van links en rechts overstijgt. Conservatieve en machistische beleidsmakers zorgden echter recent voor uitwassen, zoals toen de Amerikaanse president Donald Trump het gezondheidsbeleid voor vrouwen aan een groep uitsluitend mannelijke raadgevers overliet. Een dergelijk brede genderkloof is problematisch, want beleid moet gevoerd worden met input van alle groepen uit de maatschappij. Die diversiteit is cruciaal om evenwichtig te besturen en niemand achter te laten.

Lees ook een interview met Magda De Meyer, voorzitster van de Vrouwenraad: 'Manels moeten aan de schandpaal'

In de kritiek die onder meer op sociale media weerklinkt lezen en horen we vaak dezelfde argumenten: we hebben de vrouwen gevraagd maar ze konden/wilden niet, het debat wordt mee georganiseerd door vrouwen dus is er geen probleem, we nodigen geen sprekers uit op geslacht maar op expertise, vrouwen hebben geen expertise over dit onderwerp... Onzin natuurlijk, tenminste wanneer we veronderstellen dat vrouwen even intelligent en welbespraakt zijn als mannen en evenveel recht hebben op spreektijd in het publieke debat.

Nieuwe ondertekenaars kunnen zich aanmelden.

Een overwicht aan mannelijke sprekers bevestigt de seksistische beeldvorming dat mannen betere sprekers en natuurlijke leiders zijn. All male panels sturen de boodschap uit dat de stem van meisjes en vrouwen minder belangrijk is. Panels zonder vrouwen zijn echter niet zonder risico: de belangen van vrouwen worden gemakkelijker over het hoofd gezien.

Over panels zonder vrouwen valt eigenlijk maar één zinnig ding te zeggen: dat ze verbannen moeten worden naar de prullenmand. Daarom roept de Vrouwenraad samen met een brede waaier van ondertekenaars op om panels zonder vrouwen af te zweren. Op de website www.vrouwenraad.be kunnen nieuwe ondertekenaars zich aanmelden. Voor organisatoren die niet weten hoe ze hun panels meer genderevenwichtig moeten maken hebben we een lijst met een aantal tips samengesteld. Want als we vrouwen en minderheidsgroepen niet bewust betrekken bij het debat, worden ze onbewust uitgesloten. Geen excuses meer, in het verkiezingsseizoen 2018-2019 spelen vrouwen mee!

Hieronder vindt u een lijst van ondertekenaars

Politieke partijen

 • SP.A

Organisaties

 • ella, kenniscentrum gender en etniciteit
 • Boeh, Baas Over Eigen Hoofd
 • Femma, eigentijdse en eigenzinnige vrouwenorganisatie
 • Furia, feministische denktank
 • Hart boven Hard
 • HVV-Vrijzinnige Vrouwen koepel
 • Kif Kif
 • KVLV, Vrouwen met vaart, de grootste vrouwenvereniging van Vlaanderen
 • Motief vzw
 • RoSa, kenniscentrum voor gender en feminisme
 • Vrouwenraad
 • Vrouw & Maatschappij, CD&V politica
 • zij kant, de progressieve vrouwenbeweging

Politici

 • Rob Beenders, Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a
 • Jan Bertels, Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a
 • Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger Groen
 • Youro Casier, federaal volksvertegenwoordiger sp.a en burgemeester Wervik
 • John Crombez, voorzitter sp.a
 • Alexander De croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Open-VLD
 • Herman De Croo, Vlaams volksvertegenwoordiger Open VLD
 • Roel Deseyn, federaal volksvertegenwoordiger CD&V
 • Leen Dierick, federaal volksvertegenwoordiger CD&V
 • Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Open-VLD
 • Annick Lambrecht, federaal volksvertegenwoordiger sp.a
 • Nahima Lanjri, federaal volksvertegenwoordiger CD&V
 • Els Van Hoof, federaal volksvertegenwoordiger CD&V en gemeenteraadslid Leuven
 • Lise Vandecasteele, Antwerps OCMW-raadslid PVDA
 • Gitta Vanpeborgh, schepen stad Mortsel sp.a
 • Peter Vanvelthoven, federaal volksvertegenwoordiger sp.a
 • Johan Verstreken, Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V
 • Sophie Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij MR

Academici

 • Mattias De Backer, postdoctoraal onderzoeker LINC - KU Leuven
 • Valerie de Craene, onderzoeker sociale en economische geografie KU Leuven
 • Pascal Debruyne, postdoctoraal onderzoeker UGent, vakgroep Conflict & Development Studies
 • Warda El-Kaddouri, literatuurwetenschapster Universiteit Gent
 • Nadia Fadil, hoofddocent Antropologie KU Leuven
 • Hans Grymonprez, special fellow FW0 UGent, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
 • Silke Jaminé, doctoraatsstudent KU Leuven, Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre
 • Anneleen Kenis, docent King's College, Londen
 • Maarten Loopmans, hoofddocent faculteit Wetenschappen KU Leuven
 • Stijn Oosterlynck, hoofddocent stadssociologie UA
 • Michel Vandenbroeck, hoofddocent vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent
 • Siggie Vertommen, onderzoekster King's College London, lid Women's Strike Collective UK
 • Nini Vrijens, professor dr. emeritus, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel
 • Sami Zemni, hoogleraar UGent, vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Overige

 • Rachida Lamrabet, schrijfster
 • Jan Martens, choreograaf GRIP
 • Yasmina Akhandaf, medeoprichter BOEH!
 • Walter Andino, activist
 • Wouter Arrazola de Oñate, medisch directeur VVRGT
 • Abdelkarim Bellafkih, voorzitter Free Hands en voorzitter Federatie van Marokkaanse Verenigingen
 • Stijn Belmans, coördinator Uit De Marge vzw
 • Eva Brumagne, directeur Femma
 • Vera Claes, nationaal secretaris zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging
 • Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw
 • Eefje de Kroon, directeur Liga voor Mensenrechten vzw
 • Cis Dewaele, stafmedewerker Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw
 • Mohamed El Khalfioui, coördinator Kif Kif
 • Ciska Hoet, directie RoSa
 • Karolien Huyghe, initiatiefnemer Gastvrij Antwerpen
 • Assia Missaoui, HR-expert Wanna Work
 • Karin Nelissen, algemeen coördinator Buurtwerk 't Lampeke vzw
 • Bieke Purnelle, directie RoSa
 • Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11
 • Elke Vandeperre, coördinator vzw Motief
 • Inga Verhaert, voorzitter zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging
 • Annemie Verhoeven, verbondssecretaris beweging.net Antwerpen
 • Lieven Verlinde Gevaert, adjunct-coördinator Buurtwerk 't Lampeke vzw
Met de lokale verkiezingen van oktober 2018 en de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van oktober 2019 in aantocht is het debatseizoen officieel aangebroken. Politieke en andere debatten zijn het uitgelezen middel voor burgers en politici om meningen uit te wisselen, standpunten af te toetsen en in te nemen, netwerken uit te bouwen en participatie te promoten. Het open - en dus voor iedereen toegankelijk - debat is de kern van onze democratie. Net daarom is het pijnlijk om vast te stellen dat anno 2018 nog te veel debatten de helft van de wereldbevolking uitsluiten. Of het nu gaat om debatten georganiseerd door studentenclubs, conferenties van het sociaal werk of andere, all male panels blijven hardnekkig de kop opsteken.The Open Society Foundations onderzocht in een recent rapport het aandeel van mannelijke en vrouwelijke sprekers in high level Europese conferenties tussen 2012 en 2016. Ze kwamen tot de vaststelling dat het ging om 75 % mannen en 25 % vrouwen. Bovendien zijn de mannen die eraan deelnemen onderling evenmin een toonbeeld van diversiteit. Vaak zijn ze wit en hoogopgeleid, en komen ze uit dezelfde leeftijdscategorie. Die zichtbaarheid in debatten bevordert hun carrièrekansen, ze kunnen zich profileren en ze worden (h)erkend waardoor ze nog meer gevraagd worden. Vrouwen blijven verstoken van al deze voordelen.Wie het begrip all male panel googelt merkt al gauw dat het een internationaal fenomeen is dat de politieke grenzen van links en rechts overstijgt. Conservatieve en machistische beleidsmakers zorgden echter recent voor uitwassen, zoals toen de Amerikaanse president Donald Trump het gezondheidsbeleid voor vrouwen aan een groep uitsluitend mannelijke raadgevers overliet. Een dergelijk brede genderkloof is problematisch, want beleid moet gevoerd worden met input van alle groepen uit de maatschappij. Die diversiteit is cruciaal om evenwichtig te besturen en niemand achter te laten.In de kritiek die onder meer op sociale media weerklinkt lezen en horen we vaak dezelfde argumenten: we hebben de vrouwen gevraagd maar ze konden/wilden niet, het debat wordt mee georganiseerd door vrouwen dus is er geen probleem, we nodigen geen sprekers uit op geslacht maar op expertise, vrouwen hebben geen expertise over dit onderwerp... Onzin natuurlijk, tenminste wanneer we veronderstellen dat vrouwen even intelligent en welbespraakt zijn als mannen en evenveel recht hebben op spreektijd in het publieke debat.Een overwicht aan mannelijke sprekers bevestigt de seksistische beeldvorming dat mannen betere sprekers en natuurlijke leiders zijn. All male panels sturen de boodschap uit dat de stem van meisjes en vrouwen minder belangrijk is. Panels zonder vrouwen zijn echter niet zonder risico: de belangen van vrouwen worden gemakkelijker over het hoofd gezien. Over panels zonder vrouwen valt eigenlijk maar één zinnig ding te zeggen: dat ze verbannen moeten worden naar de prullenmand. Daarom roept de Vrouwenraad samen met een brede waaier van ondertekenaars op om panels zonder vrouwen af te zweren. Op de website www.vrouwenraad.be kunnen nieuwe ondertekenaars zich aanmelden. Voor organisatoren die niet weten hoe ze hun panels meer genderevenwichtig moeten maken hebben we een lijst met een aantal tips samengesteld. Want als we vrouwen en minderheidsgroepen niet bewust betrekken bij het debat, worden ze onbewust uitgesloten. Geen excuses meer, in het verkiezingsseizoen 2018-2019 spelen vrouwen mee!Hieronder vindt u een lijst van ondertekenaarsPolitieke partijenOrganisatiesPoliticiAcademiciOverige