Dirk Van Damme, onderwijstopman van de OESO, luidt de alarmbel. Hij maakt zich zorgen over de nieuwe eindtermen, die het minimum vastleggen dat een groep leerlingen moet kennen. "De lat wordt erg laag gelegd, door merkwaardige coalitie van netten die de vrijheid voor leerplannen willen maximaliseren, en experts die menen dat de lat laag leggen goed zou zijn voor gelijke kansen", schrijft hij op Twitter. De waarschuwing van Van Damme staat vandaag te lezen in De Morgen. Ook verschillende parlementsleden hebben gelijkaardige signalen opgevangen uit de ontwikkelcommissies, de commissies die instaan voor de concrete invulling van de eindtermen. En ook minister Crevits ving gelijkaardige signalen op. Maar zij verzekert dat er geen sprake kan zijn van een verlaagd ambitieniveau. "We hebben afgesproken dat de lat en het ambitieniveau hoog moeten liggen. Ik zal niet de Vlaamse minister zijn die een set eindtermen naar de valideringscommissie laat gaan waarbij de lat omlaag gaat. Dat is voor mij onbespreekbaar", aldus Crevits. "Als ik hoor dat voor talen er bepaalde ambitieniveaus niet zouden stijgen, maar dalen, dan doen wij niet meer mee", zegt de CD&V-minister. Maar de minister wijst er ook op dat de betrokken commissies nog niet klaar zijn met hun werk. Zij vraagt daarom nog wat geduld en vertrouwen in het werk van de commissies. "Op dit ogenblik heb ik evenwel geen redenen om aan te nemen dat men niet zeer ernstig rekening houdt met de gemaakte opmerkingen", aldus Crevits. (Belga)

Dirk Van Damme, onderwijstopman van de OESO, luidt de alarmbel. Hij maakt zich zorgen over de nieuwe eindtermen, die het minimum vastleggen dat een groep leerlingen moet kennen. "De lat wordt erg laag gelegd, door merkwaardige coalitie van netten die de vrijheid voor leerplannen willen maximaliseren, en experts die menen dat de lat laag leggen goed zou zijn voor gelijke kansen", schrijft hij op Twitter. De waarschuwing van Van Damme staat vandaag te lezen in De Morgen. Ook verschillende parlementsleden hebben gelijkaardige signalen opgevangen uit de ontwikkelcommissies, de commissies die instaan voor de concrete invulling van de eindtermen. En ook minister Crevits ving gelijkaardige signalen op. Maar zij verzekert dat er geen sprake kan zijn van een verlaagd ambitieniveau. "We hebben afgesproken dat de lat en het ambitieniveau hoog moeten liggen. Ik zal niet de Vlaamse minister zijn die een set eindtermen naar de valideringscommissie laat gaan waarbij de lat omlaag gaat. Dat is voor mij onbespreekbaar", aldus Crevits. "Als ik hoor dat voor talen er bepaalde ambitieniveaus niet zouden stijgen, maar dalen, dan doen wij niet meer mee", zegt de CD&V-minister. Maar de minister wijst er ook op dat de betrokken commissies nog niet klaar zijn met hun werk. Zij vraagt daarom nog wat geduld en vertrouwen in het werk van de commissies. "Op dit ogenblik heb ik evenwel geen redenen om aan te nemen dat men niet zeer ernstig rekening houdt met de gemaakte opmerkingen", aldus Crevits. (Belga)