Alle burgers die zich daarvoor hebben geregistreerd, worden door BE-Alert via mail, sms, telefoon of sociale media gewaarschuwd bij een noodsituatie in hun buurt. Daarbij krijgen ze ook heel concrete instructies over de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen: bij een brand waarbij giftige rook vrijkomt, krijgen ze bijvoorbeeld de raad om ramen en deuren te sluiten. Het systeem werd tussen 2014 en 2016 grondig getest in een dertigtal pilootgemeenten, en zou nu volledig op punt moeten staan. "Veiligheid is een erg belangrijk thema geworden, daar moet ik niemand nog van overtuigen. Ondanks alle preventiemaatregelen zijn noodsituaties nooit helemaal uitgesloten, en dus is het belangrijk dat iedereen goed is voorbereid", reageert minister Jambon. "Met dit systeem weten burgers zo snel mogelijk wat ze moeten doen en dat kan echt het verschil maken tussen leven en dood". Wie via BE-Alert op de hoogte wil worden gehouden bij rampen, kan zich daarvoor registreren op www.be-alert.be. Die inschrijving en de ontvangst van alarmberichten zijn gratis. BE-Alert werkt daarnaast ook met een systeem waarbij iedereen op een bepaalde locatie automatisch gewaarschuwd wordt als zich daar een noodsituatie voordoet, ook wie zich niet heeft geregistreerd of daar niet woont. Dat platform, Alert-SMS, lokaliseert iedere simkaart in een bepaalde straal rond het incident en verstuurt automatisch een sms. Steden en gemeenten kunnen zich daarvoor inschrijven, een tweehonderdtal lokale besturen hebben dat al gedaan. (Belga)

Alle burgers die zich daarvoor hebben geregistreerd, worden door BE-Alert via mail, sms, telefoon of sociale media gewaarschuwd bij een noodsituatie in hun buurt. Daarbij krijgen ze ook heel concrete instructies over de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen: bij een brand waarbij giftige rook vrijkomt, krijgen ze bijvoorbeeld de raad om ramen en deuren te sluiten. Het systeem werd tussen 2014 en 2016 grondig getest in een dertigtal pilootgemeenten, en zou nu volledig op punt moeten staan. "Veiligheid is een erg belangrijk thema geworden, daar moet ik niemand nog van overtuigen. Ondanks alle preventiemaatregelen zijn noodsituaties nooit helemaal uitgesloten, en dus is het belangrijk dat iedereen goed is voorbereid", reageert minister Jambon. "Met dit systeem weten burgers zo snel mogelijk wat ze moeten doen en dat kan echt het verschil maken tussen leven en dood". Wie via BE-Alert op de hoogte wil worden gehouden bij rampen, kan zich daarvoor registreren op www.be-alert.be. Die inschrijving en de ontvangst van alarmberichten zijn gratis. BE-Alert werkt daarnaast ook met een systeem waarbij iedereen op een bepaalde locatie automatisch gewaarschuwd wordt als zich daar een noodsituatie voordoet, ook wie zich niet heeft geregistreerd of daar niet woont. Dat platform, Alert-SMS, lokaliseert iedere simkaart in een bepaalde straal rond het incident en verstuurt automatisch een sms. Steden en gemeenten kunnen zich daarvoor inschrijven, een tweehonderdtal lokale besturen hebben dat al gedaan. (Belga)