Houssin reageert op uitspraken van de commissaris-generaal van de federale politie. Catherine De Bolle wil dat het Brusselse Kanaalplan wordt uitgebreid naar het hele land. "Op alle domeinen, van bouwinspecties tot de controle van vzw's, gaan we na of de wet wordt nageleefd. We leggen de onderliggende geldstromen bloot die terreur financieren, zoals de drugshandel. Justitie staat in voor een vervolg op de politieacties. Die integrale aanpak, waarbij het lokaal bestuur, de preventiediensten, het gerecht, de lokale en de federale politie samenwerken, levert goede resultaten op." Samenwerken met andere diensten is volgens Houssin een "goed signaal". "Maar koken kost geld", reageert de ondervoorzitter van de politievakbond. "Er zijn daarom meer middelen en meer capaciteit nodig voor de politie. En een langetermijnplan voor aanwervingen is noodzakelijk. Dat is een signaal voor de huidige, maar ook voor de volgende regering. Elke regering moet blijven investeren in de politiediensten." Houssin pleit nogmaals voor een nieuw Octopusplan, over alle partijgrenzen heen, dat investeringen en aanwervingen vastlegt voor de komende jaren, ook voor de volgende legislatuur. "Het is belangrijk dat ook volgende regeringen verder investeren in de politie. De politie is immers geen politiek instrument", aldus Houssin. De politievakbond benadrukt ook dat proactief werken belangrijk is om radicalisering tegen te gaan. "Veel andere, doorgaans kleinere criminele feiten, zoals huisjesmelkerij, drugsfeiten en wapenhandel, leiden ook tot radicalisering. Om steden en gemeenten leefbaar te houden, is het vermijden van die criminaliteit ook belangrijk", aldus Houssin. (Belga)

Houssin reageert op uitspraken van de commissaris-generaal van de federale politie. Catherine De Bolle wil dat het Brusselse Kanaalplan wordt uitgebreid naar het hele land. "Op alle domeinen, van bouwinspecties tot de controle van vzw's, gaan we na of de wet wordt nageleefd. We leggen de onderliggende geldstromen bloot die terreur financieren, zoals de drugshandel. Justitie staat in voor een vervolg op de politieacties. Die integrale aanpak, waarbij het lokaal bestuur, de preventiediensten, het gerecht, de lokale en de federale politie samenwerken, levert goede resultaten op." Samenwerken met andere diensten is volgens Houssin een "goed signaal". "Maar koken kost geld", reageert de ondervoorzitter van de politievakbond. "Er zijn daarom meer middelen en meer capaciteit nodig voor de politie. En een langetermijnplan voor aanwervingen is noodzakelijk. Dat is een signaal voor de huidige, maar ook voor de volgende regering. Elke regering moet blijven investeren in de politiediensten." Houssin pleit nogmaals voor een nieuw Octopusplan, over alle partijgrenzen heen, dat investeringen en aanwervingen vastlegt voor de komende jaren, ook voor de volgende legislatuur. "Het is belangrijk dat ook volgende regeringen verder investeren in de politie. De politie is immers geen politiek instrument", aldus Houssin. De politievakbond benadrukt ook dat proactief werken belangrijk is om radicalisering tegen te gaan. "Veel andere, doorgaans kleinere criminele feiten, zoals huisjesmelkerij, drugsfeiten en wapenhandel, leiden ook tot radicalisering. Om steden en gemeenten leefbaar te houden, is het vermijden van die criminaliteit ook belangrijk", aldus Houssin. (Belga)