Mensen zullen langer moeten werken, maar de pensioenleeftijd wordt niet verhoogd. Dat is volgens de federale regering de krachtlijn van het 'groenboek' van minister van Pensioenen Michel Daerden (PS).

Tegen de zomer wil Daerden klaar zijn met een witboek met concrete voorstellen.

Of er in de loop van deze legislatuur - dus nog voor de federale verkiezingen van 2011 - knopen zullen worden doorgehakt in het pensioendossier is niet zeker. Premier Yves Leterme (CD&V) wilde zich daar donderdag niet over uitspreken.

Volgens Leterme is de regering het er wel over eens dat de pensioenleeftijd niet moet worden verhoogd, maar dat er wel langer zal moeten gewerkt worden.

Daerden herhaalde donderdag zijn voorstel om drie jaar langer te blijven werken dan nu het geval is.

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers stoppen met werken bedraagt momenteel 60 jaar. Dat zou 63 jaar moeten worden.

Met het brugpensioen zal volgens Leterme selectiever moeten worden omgesprongen.

Brugpensioen blijft volgens de premier een middel bij herstructureringen, maar volgens hem moet zoveel mogelijk vermeden worden dat mensen vanaf 52 jaar de arbeidsmarkt verlaten.

Mensen zullen langer moeten werken, maar de pensioenleeftijd wordt niet verhoogd. Dat is volgens de federale regering de krachtlijn van het 'groenboek' van minister van Pensioenen Michel Daerden (PS). Tegen de zomer wil Daerden klaar zijn met een witboek met concrete voorstellen.Of er in de loop van deze legislatuur - dus nog voor de federale verkiezingen van 2011 - knopen zullen worden doorgehakt in het pensioendossier is niet zeker. Premier Yves Leterme (CD&V) wilde zich daar donderdag niet over uitspreken.Volgens Leterme is de regering het er wel over eens dat de pensioenleeftijd niet moet worden verhoogd, maar dat er wel langer zal moeten gewerkt worden. Daerden herhaalde donderdag zijn voorstel om drie jaar langer te blijven werken dan nu het geval is. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers stoppen met werken bedraagt momenteel 60 jaar. Dat zou 63 jaar moeten worden. Met het brugpensioen zal volgens Leterme selectiever moeten worden omgesprongen.Brugpensioen blijft volgens de premier een middel bij herstructureringen, maar volgens hem moet zoveel mogelijk vermeden worden dat mensen vanaf 52 jaar de arbeidsmarkt verlaten.