Uit de studie van Energyville bleek ook dat we door het sluiten van de kerncentrales een besparing van 25 megaton CO2-uitstoot mislopen omdat er overgeschakeld moet worden naar gascentrales. Toch kan je volgens Greenpeace niet concluderen dat de sluiting van de twee kerncentrales een slechte zaak is voor het klimaat. Het model in de studie van Energyville heeft namelijk rekening gehouden met sluitingen van energiecentrales in onze buurlanden, voornamelijk steenkoolcentrales in Duitsland, waardoor onze gascentrals meer uren zouden moeten draaien. Evenwel kan je "onmogelijk" de CO2-impact enkel op Belgisch niveau berekenen, klinkt het. Het EU-emissiehandelssysteem zorgt er ook voor dat die 25 megaton CO2 binnen de CO2-markt gecompenseerd moet worden door een lagere uitstoot elders in Europa. Verder bleek uit de studie dat het openhouden van de kerncentrales geen rem zet op de hernieuwbare energie. Maar dat spreekt Greenpeace tegen. Bij overproductie gaan hernieuwbare energie en nucleaire energie of steenkool moeilijk samen. Aldus wordt hernieuwbare energie wel degelijk ingeperkt en is er een effect waarneembaar binnen een Europees kader, klinkt het. "Zij die kernenergie willen verlengen, zetten een rem op de ontwikkeling van de alternatieven. Dat is moeilijk te becijferen, maar de sector ondervindt dit aan den lijve", klinkt het nog. Daarnaast is het volgens Greenpeace mogelijk om de bouw van nieuwe gascentrales grotendeels te vermijden. Volgens een studie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Creg) zou dat in de komende vier jaar nipt mogelijk zijn. "Als we de kerncentrales sluiten, kunnen we in consensus tussen alle actoren alles op alles zetten om zoveel mogelijk nieuwe gascentrales te vermijden, dit in samenwerking met de ons omringende landen", aldus Vande Putte. (Belga)

Uit de studie van Energyville bleek ook dat we door het sluiten van de kerncentrales een besparing van 25 megaton CO2-uitstoot mislopen omdat er overgeschakeld moet worden naar gascentrales. Toch kan je volgens Greenpeace niet concluderen dat de sluiting van de twee kerncentrales een slechte zaak is voor het klimaat. Het model in de studie van Energyville heeft namelijk rekening gehouden met sluitingen van energiecentrales in onze buurlanden, voornamelijk steenkoolcentrales in Duitsland, waardoor onze gascentrals meer uren zouden moeten draaien. Evenwel kan je "onmogelijk" de CO2-impact enkel op Belgisch niveau berekenen, klinkt het. Het EU-emissiehandelssysteem zorgt er ook voor dat die 25 megaton CO2 binnen de CO2-markt gecompenseerd moet worden door een lagere uitstoot elders in Europa. Verder bleek uit de studie dat het openhouden van de kerncentrales geen rem zet op de hernieuwbare energie. Maar dat spreekt Greenpeace tegen. Bij overproductie gaan hernieuwbare energie en nucleaire energie of steenkool moeilijk samen. Aldus wordt hernieuwbare energie wel degelijk ingeperkt en is er een effect waarneembaar binnen een Europees kader, klinkt het. "Zij die kernenergie willen verlengen, zetten een rem op de ontwikkeling van de alternatieven. Dat is moeilijk te becijferen, maar de sector ondervindt dit aan den lijve", klinkt het nog. Daarnaast is het volgens Greenpeace mogelijk om de bouw van nieuwe gascentrales grotendeels te vermijden. Volgens een studie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Creg) zou dat in de komende vier jaar nipt mogelijk zijn. "Als we de kerncentrales sluiten, kunnen we in consensus tussen alle actoren alles op alles zetten om zoveel mogelijk nieuwe gascentrales te vermijden, dit in samenwerking met de ons omringende landen", aldus Vande Putte. (Belga)