Dat de door massale uitstoot van koolstofdioxide veroorzaakte klimaatopwarming het aantal extreme weersgebeurtenissen zoals droogtes, hittegolven en stormen doet toenemen, werd al vermoed. Nu lijkt er volgens een nieuwe studie een ware vicieuze cirkel te bestaan. "Vegetatie slaat heel wat koolstofdioxides op, en kan zo de uitstoot van broeikasgassen door de mens deels neutraliseren", legt UA-onderzoekster Sara Vicca uit. "Ons onderzoek toont echter aan dat extreme weersgebeurtenissen ertoe leiden dat planten en bomen gemiddeld drie gigaton koolstof per jaar minder opnemen." Aangezien die hoeveelheid overeenkomt met een derde van de jaarlijks door de mens uitgestoten koolstof, mag dat volgens Vicca niet verwaarloosd worden. Met name periodes van lange en extreme droogte zouden een grote invloed hebben op de koolstofbalans in bossen, weidelandschappen en landbouwgebieden. De onderzoekers wijzen erop dat vooral de ecosystemen in bossen te lijden zullen hebben onder de negatieve effecten. De link tussen extreme weersgebeurtenissen en de hoeveelheid CO2 in de lucht kan volgens Vicca dan ook tot een negatieve spiraal leiden die moeilijk te stoppen valt. "Onmiddellijke aandacht voor het probleem van de koolstofuitstoot is daarom meer dan ooit noodzakelijk", vindt ze. (Belga)

Dat de door massale uitstoot van koolstofdioxide veroorzaakte klimaatopwarming het aantal extreme weersgebeurtenissen zoals droogtes, hittegolven en stormen doet toenemen, werd al vermoed. Nu lijkt er volgens een nieuwe studie een ware vicieuze cirkel te bestaan. "Vegetatie slaat heel wat koolstofdioxides op, en kan zo de uitstoot van broeikasgassen door de mens deels neutraliseren", legt UA-onderzoekster Sara Vicca uit. "Ons onderzoek toont echter aan dat extreme weersgebeurtenissen ertoe leiden dat planten en bomen gemiddeld drie gigaton koolstof per jaar minder opnemen." Aangezien die hoeveelheid overeenkomt met een derde van de jaarlijks door de mens uitgestoten koolstof, mag dat volgens Vicca niet verwaarloosd worden. Met name periodes van lange en extreme droogte zouden een grote invloed hebben op de koolstofbalans in bossen, weidelandschappen en landbouwgebieden. De onderzoekers wijzen erop dat vooral de ecosystemen in bossen te lijden zullen hebben onder de negatieve effecten. De link tussen extreme weersgebeurtenissen en de hoeveelheid CO2 in de lucht kan volgens Vicca dan ook tot een negatieve spiraal leiden die moeilijk te stoppen valt. "Onmiddellijke aandacht voor het probleem van de koolstofuitstoot is daarom meer dan ooit noodzakelijk", vindt ze. (Belga)