Langdurig zieken: Peeters vraagt om evaluatie, De Block om wat meer tijd, N-VA wil maatregelen

06/10/17 om 13:05 - Bijgewerkt om 13:17

Bron: Belga

De reïntegratietrajecten die de federale regering begin dit jaar heeft opgestart, hebben voorlopig nog niet het verwachte succes. Uit cijfers van het ACV die De Standaard vrijdag publiceert blijkt dat 71 pct van de langdurig zieken die in zo'n traject willen stappen, door de bedrijfsarts definitief arbeidsongeschikt wordt verklaard.

In een reactie op Radio 1 vraagt minister van Gezondheid Maggie De Block (Open VLD) om nog wat geduld vooraleer het systeem te beoordelen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V), mee bevoegd voor het systeem, vraagt vrijdagvoormiddag op Twitter om een evaluatie aan de sociale partners. Hij wijst erop dat het systeem intussen tien maanden bestaat.

'In de KB's over het reïntegratietraject staat dat een eerste evaluatie ten vroegste zes maanden na het verschijnen kan', verduidelijkt Peeters' woordvoerster. 'Dat zal nu gebeuren door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, waarin de sociale partners vertegenwoordigd zijn. We zullen zien wat het advies zal zeggen. Het is nu belangrijk dat er een evaluatie komt.'

Op Radio 1 wees De Block er vrijdagochtend al op dat er ook een traject loopt om mensen, via de ziekteverzekering, te begeleiden naar een andere, aangepaste job bij een nieuwe werkgever, en dat traject valt onder haar bevoegdheid.

Wie niet meer terecht kan bij zijn of haar vorige werkgever, kan wel met hulp van de mutualiteit werk op maat zoeken bij een ander bedrijf, legde De Block uit. 'Maar daar zijn we nog maar pas mee gestart'. Het nieuwe systeem voor langdurig zieken houdt in dat ze meer kansen moeten krijgen om stap voor stap weer aan het werk te gaan.

Voor N-VA-Kamerlid Jan Spooren vormen die cijfers 'een serieus alarmbelletje'. Hij geeft aan dat de nieuwe benadering nog maar recent in voege is, maar besluit dat de praktijk toont dat er 'bijkomende maatregelen' nodig zijn.

'De N-VA heeft al van in het begin gesteld dat de grote meerderheid van de langdurig zieken weer aan de slag wil', zegt Spooren. Hij wil een minder medische en meer multdisciplinaire aanpak, samen met werkgevers, bedrijfsartsen en de diensten voor arbeidsbemiddeling.

Spooren meent dat het bestaande systeem te veel gefocust is op een nieuwe tewerkstelling bij dezelfde werkgever en in dezelfde job. Vorig jaar diende Spooren een wetsvoorstel in rond 'arbeidsintegratiejobs', en dat concept kan volgens hem een oplossing bieden. In het Zomerakkoord werd overeengekomen snel werk te maken van die arbeidsintegratiejobs.

Ook de mentaliteit van vele werkgevers moet veranderen, stelt Spooren vast. Hij roept De Block op 'dringend werk te maken van de uitvoering van het akkoord dat binnen de regering werd gesloten over de responsabilisering van werkgevers'. Dat akkoord houdt in dat zij een boete moeten betalen als ze hun verplichtingen om reïntegratieplannen aan te bieden niet naleven.

Onze partners