Volgens Saeys bestaat in de sector de indruk dat kleine kinderopvanginitiatieven hun activiteiten stopzetten en dat heel wat van die initiatieven worden overgenomen door grotere spelers. Vanuit deze insteek vroeg de Open Vld-politica bij minister Vandeurzen de 20 grootste actoren in de private en de publieke kinderopvang op. Veruit de grootste private organisator van kinderopvang is de Landelijke Kinderopvang met eind september 2015 10.777 opvangplaatsen. De andere organisatoren volgen op grote afstand. De tweede en derde grootste private organisator zijn Felies VZW (Femma) met 2.916 plaatsen respectievelijk Thuishulp (socialistische mutualiteit) met 1.885 plaatsen. Saeys: "Als je weet dat er eind 2014 in totaal 93.000 plaatsen waren en de Landelijke Kinderopvang er daar 10.574 van uitbaatte, dan wordt meer dan 1 op de 10 kinderopvangplaatsen aangeboden door de Landelijke Kinderopvang." De Open Vld-politica vroeg ook de grootste publieke organisatoren op. Daar zijn er weinig verrassingen. De grootste publieke organisator is het Agentschap Kinderdagverblijven en Diensten voor Onthaalouders Antwerpen met 1.791 plaatsen. De Stad Gent biedt 1.180 opvangplaatsen aan. (Belga)

Volgens Saeys bestaat in de sector de indruk dat kleine kinderopvanginitiatieven hun activiteiten stopzetten en dat heel wat van die initiatieven worden overgenomen door grotere spelers. Vanuit deze insteek vroeg de Open Vld-politica bij minister Vandeurzen de 20 grootste actoren in de private en de publieke kinderopvang op. Veruit de grootste private organisator van kinderopvang is de Landelijke Kinderopvang met eind september 2015 10.777 opvangplaatsen. De andere organisatoren volgen op grote afstand. De tweede en derde grootste private organisator zijn Felies VZW (Femma) met 2.916 plaatsen respectievelijk Thuishulp (socialistische mutualiteit) met 1.885 plaatsen. Saeys: "Als je weet dat er eind 2014 in totaal 93.000 plaatsen waren en de Landelijke Kinderopvang er daar 10.574 van uitbaatte, dan wordt meer dan 1 op de 10 kinderopvangplaatsen aangeboden door de Landelijke Kinderopvang." De Open Vld-politica vroeg ook de grootste publieke organisatoren op. Daar zijn er weinig verrassingen. De grootste publieke organisator is het Agentschap Kinderdagverblijven en Diensten voor Onthaalouders Antwerpen met 1.791 plaatsen. De Stad Gent biedt 1.180 opvangplaatsen aan. (Belga)