Hoewel de index nog altijd in het rood staat, is er wel een einde gemaakt aan een negatieve trend. Zes maanden geleden kende de index nog een duidelijke daling, van +2 tot -12. Nu is er dus sprake van licht herstel. Vooral de varkenssector is volgens de index positief gestemd (van -20 naar +10). Dat is vooral te danken aan de gunstige toekomstverwachtingen van de varkenshouders en de recente verbetering van de varkensprijzen. Omdat de melkprijs de laatste maanden is gezakt en de prijzen voor rundvlees laag blijven, geeft de conjunctuurindex wel een sterke daling aan voor de houders van melkvee (van +3 naar -13) en vleesvee (van -2 naar -15). Voorts geven ook zo goed als alle landbouwers aan dat de energieprijs de afgelopen maanden is gestegen. Ook de aankoopprijzen van meststoffen, pesticiden en voeders baren boeren zorgen. Vlaams minister-president Kris Peeters, die ook bevoegd is voor landbouw, zegt "verheugd" te zijn over de stijging van de index. "Maar de sterk opgelopen kosten van energie en veevoeders die niet volledig vertaald kunnen worden in de afzetprijzen, blijven de marges in de land- en tuinbouwsector onder druk zetten. Een stevig Europees landbouwbeleid waarvan inkomenssteun een belangrijk onderdeel uitmaakt, blijft dan ook meer dan noodzakelijk", luidt het in een reactie. (OSN)

Hoewel de index nog altijd in het rood staat, is er wel een einde gemaakt aan een negatieve trend. Zes maanden geleden kende de index nog een duidelijke daling, van +2 tot -12. Nu is er dus sprake van licht herstel. Vooral de varkenssector is volgens de index positief gestemd (van -20 naar +10). Dat is vooral te danken aan de gunstige toekomstverwachtingen van de varkenshouders en de recente verbetering van de varkensprijzen. Omdat de melkprijs de laatste maanden is gezakt en de prijzen voor rundvlees laag blijven, geeft de conjunctuurindex wel een sterke daling aan voor de houders van melkvee (van +3 naar -13) en vleesvee (van -2 naar -15). Voorts geven ook zo goed als alle landbouwers aan dat de energieprijs de afgelopen maanden is gestegen. Ook de aankoopprijzen van meststoffen, pesticiden en voeders baren boeren zorgen. Vlaams minister-president Kris Peeters, die ook bevoegd is voor landbouw, zegt "verheugd" te zijn over de stijging van de index. "Maar de sterk opgelopen kosten van energie en veevoeders die niet volledig vertaald kunnen worden in de afzetprijzen, blijven de marges in de land- en tuinbouwsector onder druk zetten. Een stevig Europees landbouwbeleid waarvan inkomenssteun een belangrijk onderdeel uitmaakt, blijft dan ook meer dan noodzakelijk", luidt het in een reactie. (OSN)