Uit het onderzoek blijkt dat meer dan twee derde van de landbouwers een deel van zijn afzet niet kan verkopen in het beoogde afzetkanaal, omdat er niet aan de cosmetische kwaliteitseisen wordt voldaan. Als belangrijkste oorzaak van cosmetische defecten gelden de onvoorspelbare klimaatomstandigheden. "Meer dan de helft van de groenten en fruit die niet voldoen aan de cosmetische kwaliteitseisen, goed voor net geen 120.000 ton voor de belangrijkste teelten, verdwijnt uit de humane voedselketen", zeggen onderzoekers Xavier Gellynck, Sara De Pelsmaeker, Evelien Lambrecht en Heidi Vandenhaute. "Daardoor treedt er voedselverlies op. Ze worden aangewend als veevoeder, vergist, gecomposteerd, uitgevoerd op het land of gewoonweg niet geoogst." Verschillende actoren beschikken over potentieel om de voedselverliezen door cosmetische eisen te reduceren. "De retail heeft al verschillende campagnes gevoerd om 'lelijke' groenten en fruit op de markt te brengen. Ook de verwerkende industrie en nieuwe innovatieve ondernemingen nemen initiatieven om reststromen hoogwaardig te valoriseren. De veilingen en het beleid hebben eveneens een rol te spelen", aldus de onderzoekers. De studie "De impact van cosmetische kwaliteitseisen op voedselverlies: casestudie Vlaamse sector groenten en fruit" kwam er in opdracht van het departement Landbouw en Visserij. Het is volgens de onderzoekers voor het eerst dat de problematiek cijfermatig in kaart wordt gebracht. (Belga)

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan twee derde van de landbouwers een deel van zijn afzet niet kan verkopen in het beoogde afzetkanaal, omdat er niet aan de cosmetische kwaliteitseisen wordt voldaan. Als belangrijkste oorzaak van cosmetische defecten gelden de onvoorspelbare klimaatomstandigheden. "Meer dan de helft van de groenten en fruit die niet voldoen aan de cosmetische kwaliteitseisen, goed voor net geen 120.000 ton voor de belangrijkste teelten, verdwijnt uit de humane voedselketen", zeggen onderzoekers Xavier Gellynck, Sara De Pelsmaeker, Evelien Lambrecht en Heidi Vandenhaute. "Daardoor treedt er voedselverlies op. Ze worden aangewend als veevoeder, vergist, gecomposteerd, uitgevoerd op het land of gewoonweg niet geoogst." Verschillende actoren beschikken over potentieel om de voedselverliezen door cosmetische eisen te reduceren. "De retail heeft al verschillende campagnes gevoerd om 'lelijke' groenten en fruit op de markt te brengen. Ook de verwerkende industrie en nieuwe innovatieve ondernemingen nemen initiatieven om reststromen hoogwaardig te valoriseren. De veilingen en het beleid hebben eveneens een rol te spelen", aldus de onderzoekers. De studie "De impact van cosmetische kwaliteitseisen op voedselverlies: casestudie Vlaamse sector groenten en fruit" kwam er in opdracht van het departement Landbouw en Visserij. Het is volgens de onderzoekers voor het eerst dat de problematiek cijfermatig in kaart wordt gebracht. (Belga)