De strategienota moet vooral een leidraad worden bij het opstellen van samenwerkingsakkoorden met de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Landbouwers met potentieel laten uitgroeien tot echte landbouwondernemers moet centraal staan in de toekomstige samenwerkingsakkoorden. "Afrika heeft een landbouwrevolutie nodig", meent De Croo. "Alleen zo kan er een duurzaam antwoord komen op de hoge bevolkingsgroei en snelle verstedelijking." De nota past binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), de opvolger van de Millenniumdoelstellingen. Omdat de SDG's tegen 2030 armoede willen uitroeien, staan landbouw en voedselzekerheid centraal. "Een strategische inzet op landbouw en voedselzekerheid is een katalysator voor het bereiken van verschillende SDG's", is te lezen in de nota. Partners die betrokken worden bij een samenwerkingsakkoord met de partnerlanden, zoals het Belgische ontwikkelingsagentschap BTC, de Belgische ontwikkelingsbank BIO-Invest maar ook ngo's en partners uit de privé, zullen zich aan die nieuwe strategie moeten aanpassen. Dan gaat het onder meer om meer aandacht voor technische bijstand en de toegang tot krediet vereenvoudigen, maar ook meer belang aan handel, ook regionaal. De Croo betreurt dat hij op dit moment nog maar weinig Belgische agro- en voedingsbedrijven in Afrika ziet investeren, en doet hen daarom een oproep. "Niet om grootschalige landbouwbedrijven in te planten, maar wel om de handen in elkaar te slaan met lokale ondernemers, kennis te delen en duurzame ondernemingslandbouw uit te bouwen." De nota legt, behalve op ondernemerschap, ook de klemtoon op gendergelijkheid en digitale technologie. "Een hoger inkomen van de vrouwen heeft een positief effect op de voeding, gezondheid en opleiding van de kinderen", merkt De Croo op. (Belga)

De strategienota moet vooral een leidraad worden bij het opstellen van samenwerkingsakkoorden met de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Landbouwers met potentieel laten uitgroeien tot echte landbouwondernemers moet centraal staan in de toekomstige samenwerkingsakkoorden. "Afrika heeft een landbouwrevolutie nodig", meent De Croo. "Alleen zo kan er een duurzaam antwoord komen op de hoge bevolkingsgroei en snelle verstedelijking." De nota past binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), de opvolger van de Millenniumdoelstellingen. Omdat de SDG's tegen 2030 armoede willen uitroeien, staan landbouw en voedselzekerheid centraal. "Een strategische inzet op landbouw en voedselzekerheid is een katalysator voor het bereiken van verschillende SDG's", is te lezen in de nota. Partners die betrokken worden bij een samenwerkingsakkoord met de partnerlanden, zoals het Belgische ontwikkelingsagentschap BTC, de Belgische ontwikkelingsbank BIO-Invest maar ook ngo's en partners uit de privé, zullen zich aan die nieuwe strategie moeten aanpassen. Dan gaat het onder meer om meer aandacht voor technische bijstand en de toegang tot krediet vereenvoudigen, maar ook meer belang aan handel, ook regionaal. De Croo betreurt dat hij op dit moment nog maar weinig Belgische agro- en voedingsbedrijven in Afrika ziet investeren, en doet hen daarom een oproep. "Niet om grootschalige landbouwbedrijven in te planten, maar wel om de handen in elkaar te slaan met lokale ondernemers, kennis te delen en duurzame ondernemingslandbouw uit te bouwen." De nota legt, behalve op ondernemerschap, ook de klemtoon op gendergelijkheid en digitale technologie. "Een hoger inkomen van de vrouwen heeft een positief effect op de voeding, gezondheid en opleiding van de kinderen", merkt De Croo op. (Belga)