Land Invest: Integriteitsbureau verwerpt klacht van Groen

12/01/18 om 12:04 - Bijgewerkt om 13:51

Bron: Belga

Het integriteitsbureau raadt het stadsbestuur wel aan om contacten met de privésector bij te houden in een register.

Land Invest: Integriteitsbureau verwerpt klacht van Groen

Op 20 oktober komt Antwerps burgemeester aan op het feestje van Erik Van der Paal © Apache

De bal ging aan het rollen nadat de website Apache een filmpje verspreidde waarin te zien was dat verscheidene leden van het Antwerpse stadsbestuur aanwezig waren op een verjaardagsetentje van bouwpromotor Erik Van der Paal in het Antwerpse restaurant 't Fornuis. Groen diende daarop een klacht in omwille van vermeende onethische banden tussen het stadsbestuur en Land Invest, waarvan Van der Paal de topman was, om te laten onderzoeken of de collegeleden, waaronder burgemeester Bart De Wever (N-VA), de eigen gedragscode niet hadden geschonden. Die stelt dat ze 'er alles moeten aan doen' om de schijn van partijdigheid te voorkomen wanneer ze ingaan op uitnodigingen van privépersonen of bedrijven.

'Een meerderheid binnen het integriteitsbureau is van oordeel dat die schijn van partijdigheid op zich geen schending van de gedragscode is', zegt woordvoerster Annemie Breëns. 'Over de passage waarin staat dat ze er alles aan moeten doen om die schijn te voorkomen, vindt een meerderheid dan weer dat die onvoldoende gekaderd is en er te weinig instrumenten zijn voor de collegeleden om dat aan te tonen.'

Daarom wordt aangeraden de gedragscode op dat punt verder aan te scherpen. Daarnaast stelt het bureau ook voor een register bij te houden waarin de contacten met de privésector worden opgelijst. 'Daar kan ook aan toegevoegd worden wat het doel was van een contact en achteraf een evaluatie van wat het heeft opgeleverd,' aldus Breëns.

Burgemeester Bart De Wever zegt de beslissing van het integriteitsbureau te respecteren. 'Het bureau heeft ook waardevolle aanbevelingen gedaan om de gedragscode, zoals die door het vroegere bestuur werd ingevoerd, omvattender te omschrijven', zegt hij. 'We gaan deze nu grondig bestuderen. We gaan er met deze uitspraak ook van uit dat alle partijen het belang inzien van sereniteit in het politieke debat en dat respecteren', besluit hij.

'We aanvaarden dat het college volgens het integriteitsbureau geen grove fout heeft gemaakt', zegt gemeenteraadslid Joris Giebens, die de klacht indiende. 'Tegelijkertijd zegt het bureau dat de gedragscode op dit ogenblik onvoldoende helder is om een uitspraak te doen over de schijn van partijdigheid.' Samen, het Antwerpse project van Groen en SP.A, ondersteunt dan ook de oproep van het integriteitsbureau om een duidelijk register bij te houden van alle ontmoetingen tussen collegeleden en de privésector, inclusief een verslag van de gesprekken in kwestie.

'Onze klacht is er gekomen om meer openheid en transparantie te krijgen in de relaties die het stadsbestuur onderhoudt met de privé, stelt Giebens. 'Dat is een goede zaak. We roepen het Antwerpse stadsbestuur op deze aanbevelingen ter harte te nemen en er snel werk van te maken.' Volgens Giebens is het 'belangrijk dat er bij stadsontwikkelingsprojecten genoeg afstand bestaat tussen beleidsvoerder en ontwikkelaar en dat de contacten tussen beiden in alle transparantie verlopen'. Samen herhaalt tot slot zijn oproep om alle niet-publieke documenten over de lopende stadsontwikkelingsprojecten openbaar te maken.

Onze partners