Tegen 2024 moeten de minimumpensioenen ­volgens de minister met 22 procent zijn gestegen. Daarvoor is ze op zoek naar 1,8 miljard euro. Weldra starten binnen de regering de onderhandelingen over de financiering daarvan. Maar Lalieux heeft al een idee: ze verwijst naar een werk­nota die momenteel cir­culeert binnen de Hoge Raad voor Financiën. Die nota berekent dat de overheid jaarlijks 2 miljard euro inkomsten aan haar neus ziet voorbijgaan door het fiscaal gunstige regime voor de aanvullende pensioenen. Werk­nemers en werkgevers die een deel van hun inkomen op die manier uitbetaald zien, zouden, mocht dat bedrag als loon zijn uit­gekeerd, samen respectievelijk 1,7 miljard en 275 miljoen euro meer belastingen betaald hebben. Nu betalen ze wel een belasting wanneer ze aan het einde van hun loopbaan hun aanvullend pensioen uitgekeerd krijgen, maar die ligt veel lager dan de inkomensbelasting. Vooral over de hoge in­komens, die het meest profiteren van de tweede pensioenpijler, klinkt Lalieux vastberaden. "Het is hoog tijd om zulke ontsporingen te hervormen. We verliezen bijna 2 miljard euro aan een anti-herverdelende maatregel. Dat is niet waar ik voor sta in de politiek." (Belga)

Tegen 2024 moeten de minimumpensioenen ­volgens de minister met 22 procent zijn gestegen. Daarvoor is ze op zoek naar 1,8 miljard euro. Weldra starten binnen de regering de onderhandelingen over de financiering daarvan. Maar Lalieux heeft al een idee: ze verwijst naar een werk­nota die momenteel cir­culeert binnen de Hoge Raad voor Financiën. Die nota berekent dat de overheid jaarlijks 2 miljard euro inkomsten aan haar neus ziet voorbijgaan door het fiscaal gunstige regime voor de aanvullende pensioenen. Werk­nemers en werkgevers die een deel van hun inkomen op die manier uitbetaald zien, zouden, mocht dat bedrag als loon zijn uit­gekeerd, samen respectievelijk 1,7 miljard en 275 miljoen euro meer belastingen betaald hebben. Nu betalen ze wel een belasting wanneer ze aan het einde van hun loopbaan hun aanvullend pensioen uitgekeerd krijgen, maar die ligt veel lager dan de inkomensbelasting. Vooral over de hoge in­komens, die het meest profiteren van de tweede pensioenpijler, klinkt Lalieux vastberaden. "Het is hoog tijd om zulke ontsporingen te hervormen. We verliezen bijna 2 miljard euro aan een anti-herverdelende maatregel. Dat is niet waar ik voor sta in de politiek." (Belga)