Lalieux verdedigde haar beslissing om haar voorstel via de media te lanceren. De coalitiepartners hebben eerder al voorstellen gelanceerd. "Dit is een voorstel, waarover nu onderhandeld dient te worden", stelde ze. De minister beklemtoonde dat haar plan wel degelijk betaalbaar is. "We hebben projecties gemaakt met voorzichtige vooruitzichten. Zo is er geen rekening gehouden met de stijgende werkzaamheidsgraad en de hogere productiviteit door het herstelplan. Uit de projecties blijkt dat de kost neutraal is in 2040", vervolgde Karine Lalieux, die het niet eens was met de kritiek van de liberale partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez (MR) - "hij heeft de cijfers nog niet gezien" - en Egbert Lachaert (Open Vld) - "hij houdt geen rekening met de vrouwen door 20 gewerkte jaren naar voor te schuiven voor de toegang tot het minimumpensioen". Minister Lalieux verwacht dat de discussies rond haar plan tot spanningen binnen de regering zullen lijden, "maar hebben in andere dossiers onder dergelijke omstandigheden successen geboekt". Ook Lachaert voorspelde "discussies en clashes". De Open Vld-voorzitter verdedigde zijn voorstel om 20 gewerkte jaren te vragen "op een ogenblik dat er in de knelpuntberoepen duizenden vacatures zijn". Een werkloze die een oplossing of job weigert, moet gesanctioneerd worden. "De economie kan groeien, maar die groei wordt afgeremd door een tekort aan werknemers". Lachaert wees erop dat in het regeerakkoord ook een hervorming van de arbeidsmarkt voorzien is, iets wat ook Europa eist. "De inkomsten hiervan zijn voorzien in de tabellen bij het regeerakkoord", aldus de Open Vld-voorzitter. "We moeten meer mensen aan de slag krijgen nu de economie oververhit geraakt". Voor Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is het pensioenplan niet gefinancierd, "dus wordt het betaald door de Vlamingen". Een minimumpensioen van 1.500 euro bruto is een goede zaak en ook de bescherming van de vrouw is positief, zei hij. Vlaams Belang is voorstander van het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. (Belga)

Lalieux verdedigde haar beslissing om haar voorstel via de media te lanceren. De coalitiepartners hebben eerder al voorstellen gelanceerd. "Dit is een voorstel, waarover nu onderhandeld dient te worden", stelde ze. De minister beklemtoonde dat haar plan wel degelijk betaalbaar is. "We hebben projecties gemaakt met voorzichtige vooruitzichten. Zo is er geen rekening gehouden met de stijgende werkzaamheidsgraad en de hogere productiviteit door het herstelplan. Uit de projecties blijkt dat de kost neutraal is in 2040", vervolgde Karine Lalieux, die het niet eens was met de kritiek van de liberale partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez (MR) - "hij heeft de cijfers nog niet gezien" - en Egbert Lachaert (Open Vld) - "hij houdt geen rekening met de vrouwen door 20 gewerkte jaren naar voor te schuiven voor de toegang tot het minimumpensioen". Minister Lalieux verwacht dat de discussies rond haar plan tot spanningen binnen de regering zullen lijden, "maar hebben in andere dossiers onder dergelijke omstandigheden successen geboekt". Ook Lachaert voorspelde "discussies en clashes". De Open Vld-voorzitter verdedigde zijn voorstel om 20 gewerkte jaren te vragen "op een ogenblik dat er in de knelpuntberoepen duizenden vacatures zijn". Een werkloze die een oplossing of job weigert, moet gesanctioneerd worden. "De economie kan groeien, maar die groei wordt afgeremd door een tekort aan werknemers". Lachaert wees erop dat in het regeerakkoord ook een hervorming van de arbeidsmarkt voorzien is, iets wat ook Europa eist. "De inkomsten hiervan zijn voorzien in de tabellen bij het regeerakkoord", aldus de Open Vld-voorzitter. "We moeten meer mensen aan de slag krijgen nu de economie oververhit geraakt". Voor Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is het pensioenplan niet gefinancierd, "dus wordt het betaald door de Vlamingen". Een minimumpensioen van 1.500 euro bruto is een goede zaak en ook de bescherming van de vrouw is positief, zei hij. Vlaams Belang is voorstander van het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. (Belga)