In 2019 leefde 15 procent van de Belgen in armoede. De coronacrisis heeft nog meer mensen de armoede in geduwd, onder wie ook zelfstandigen of werknemers in de culturele sector, van wie voorheen werd aangenomen dat er weinig risico op armoede was, aldus Lalieux. "Als we niet snel handelen, dan zal de verarming binnen onze bevolking verergeren", aldus de PS-politica. De regering zet daarom onder meer in op de geleidelijke verhoging van de verschillende sociale uitkeringen. Die operatie begint op 1 januari 2021. Het leefloon moet in de loop van de legislatuur bijvoorbeeld geleidelijk aan stijgen met 10,75 procent. Ook de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en het vervangingsinkomen voor personen met een handicap zal worden opgetrokken, verzekerde Lalieux. De maandelijkse bonus van 50 euro voor mensen met een leefloon of andere financiële hulp van het OCMW, een maatregel van de vorige regering, wordt dan weer verlengd tot 31 maart. Lalieux wil tegelijkertijd ook meer moeite doen om mensen die het financieel moeilijk hebben, maar zelf de stap niet zetten, richting OCMW te begeleiden. "We moeten hen gaan zoeken", aldus Lalieux. Daarvoor zijn al communicatiecampagnes gelanceerd en de OCMW's hebben via de kruispuntbank sociale zekerheid lijsten ontvangen van personen die ze zouden kunnen contacteren, zei ze. Extra kosten die de OCMW's daarvoor moeten maken, zullen gecompenseerd worden, verzekerde Lalieux. (Belga)