Lagere ministerlonen, hogere effectentaks: begrotingsgesprekken komen op stoom      

Alexander De Croo (Open VLD) op 6 oktober 2022. © Belga

De federale regering moet tegen komende dinsdag klaar zijn met haar begrotingsgesprekken. Lagere lonen voor ministers liggen alvast op tafel. Dat geldt ook voor de afschaffing van het fiscaal voordeel op de lening voor een tweede woning.

De federale regering tracht tegen ten laatste dinsdagochtend een akkoord te vinden over de begrotingen van 2023 en 2024. Het begrotingstekort evolueert richting een forse 23 miljard euro, en dus zoekt Vivaldi naar manieren om dat met 4 miljard euro terug te dringen.

Daarvoor wordt onder meer naar extra inkomsten gekeken. Onder meer de afschaffing van het fiscaal voordeel op tweede woningen en de hervorming van het stelsel rond auteursrechten liggen op tafel. Dat heeft CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem donderdag bevestigd bij Villa Politica op Eén.

Effectentaks

Volgens De Tijd ligt ook een verhoging van de effectentaks van 0,15 naar 0,21 procent op tafel. Er wordt volgens Van Peteghem eveneens gekeken naar besparingen, onder meer in de pensioenen en op de arbeidsmarkt.

Er moeten voor Van Peteghem ook eerste stappen worden gezet in de fiscale hervorming die hij voor de zomer op tafel legde. Premier Alexander De Croo beaamde dinsdag tijdens het openingscollege politicologie aan de UGent al dat die hervorming inderdaad deel uitmaakt van de besprekingen. Hoe ver de federale ploeg daar op zo’n korte termijn mee kan geraken, is niet duidelijk, maar volgens de CD&V’er  moet de regering ‘afspreken wat we de komende periode nog gaan doen’.

Van Peteghem gaf ook nog aan dat de regering extra maatregelen moet nemen ‘om gezinnen, bedrijven en alleenstaanden te beschermen’. Een vrijstelling van RSZ-bijdragen voor bedrijven is één van de mogelijkheden. De minister van Financiën kijkt daarvoor naar de inkomsten uit de nog af te kloppen overwinstbelasting voor energieproducenten.

Premier Alexander De Croo stelt een besparing 8 procent op de federale ministerlonen voor. Dat moet volgend jaar 465.000 euro opleveren. Groen-Kamerlid Kristof Calvo roept op om nu ook de partijfinanciering grondig te herbekijken, voor Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet kunnen ministers gerust nog een pak meer loon inleveren.

Lees verder onder het artikel

‘Het kan met minder’

De Croo legt het voorstel, dat Belga kon inkijken, op tafel in het kader van de lopende begrotingsgesprekken. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) gaf donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer meer tekst en uitleg. Ze verving er de premier, die in Praag zit voor overleg met zijn Europese collega’s.

Door de hoge inflatie stijgen ook de uitgaven van onder meer de ministerlonen sterk. Maar aangezien die lonen al vrij hoog liggen, is de impact van de stijgende prijzen voor ministers een stuk draaglijker, zei De Bleeker. ‘Het kan met minder, en dat moeten we durven zeggen en ernaar handelen.’

‘Een belangrijk signaal’, vindt Kristof Calvo (Groen). Maar er moet nu ook gewerkt worden aan een hervorming van de partijfinanciering, zoals ook in het regeerakkoord staat, zei hij.

Vlaams Belang-voorzitter en -Kamerlid Tom Van Grieken deed de besparing van 8 procent af als ‘een symbolische daad’, en noemde het idee hypocriet omdat het aantal ministers, staatssecretarissen en kabinetsmedewerkers onder De Croo is toegenomen.

Voor Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet mogen ministers nog wat meer inleveren. Hij denk aan een verdubbeling van de inspanning, met 16 procent dus. Daarmee wordt de volledige indexering die ministers hebben gekregen, tenietgedaan, stelt hij.

De Bleeker benadrukte dat de Kamer, de parlementsleden en de politieke partijen uitgenodigd zullen worden om het debat over bredere hervormingen op te starten, zei ze.

In de nota van De Croo is sprake van een mogelijke bevriezing van de dotaties aan politieke partijen op het niveau van september 2022. Dat zou volgend jaar bijna 2 miljoen euro opleveren. Voor de lonen van de parlementsleden zou er een besparing naar analogie met de ministerlonen uitgewerkt kunnen worden.

Voor PVDA-fractieleidster Sofie Merckx zijn de voorstellen in elk geval ‘totaal onvoldoende’. ‘We zijn blij dat het taboe eindelijk doorbroken is, maar om voeling te krijgen met de realiteit, is er meer nodig.’ Concreet vraagt Merckx om de lonen van ministers en parlementsleden te halveren, net als de partijdotaties- en toelagen.

Eventuele maatregelen maken deel uit van het begrotingsconclaaf, dat momenteel aan de gang is. Volgende week dinsdag trekt de premier naar de Kamer voor de jaarlijkse ‘State of the Union’.

Partner Content