De regeling gaat in op 1 februari 2021.

Het sociaal tarief is het laagste energietarief op de markt. Vandaag helpt het 450.000 gezinnen hun elektriciteitsrekening en 270.000 gezinnen hun gasrekening te betalen. De regering wil die doelgroep nu automatisch uitbreiden naar iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Dat zijn ongeveer 447.000 extra gezinnen.

'Mensen met een beperkt inkomen, of die zich in een kwetsbare situatie bevinden, krijgen automatisch recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Veel gezinnen zijn extra kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Op deze manier blijft voor hen de energiefactuur betaalbaar', zegt Van der Straeten, die samen met minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) het voorstel uitwerkte.

Eenoudergezinnen en alleenstaanden

Van der Straeten merkt op dat zeker eenoudergezinnen en alleenstaanden financieel geholpen zullen worden door de uitbreiding van de doelgroep. Zij komen niet steeds in aanmerking voor het sociaal tarief omdat de voorwaarden zijn gebaseerd op het statuut, zoals begunstigden van een uitkering of leefloon. Daardoor bereikt het tarief niet alle mensen die het moeilijk hebben om de energiefactuur te betalen.

De aanpassing van de elektriciteitswet en de gaswet, waarin de categorieën van begunstigden van het sociaal tarief is vastgelegd, wordt dinsdag besproken in de Kamercommissie Sociale Zaken en donderdag goedgekeurd in de plenaire vergadering. Er is in een budget van 176 miljoen euro voorzien.

Om praktische en budgettaire redenen gaat de regeling in vanaf 1 februari 2021.

De regeling gaat in op 1 februari 2021.Het sociaal tarief is het laagste energietarief op de markt. Vandaag helpt het 450.000 gezinnen hun elektriciteitsrekening en 270.000 gezinnen hun gasrekening te betalen. De regering wil die doelgroep nu automatisch uitbreiden naar iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Dat zijn ongeveer 447.000 extra gezinnen. 'Mensen met een beperkt inkomen, of die zich in een kwetsbare situatie bevinden, krijgen automatisch recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Veel gezinnen zijn extra kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Op deze manier blijft voor hen de energiefactuur betaalbaar', zegt Van der Straeten, die samen met minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) het voorstel uitwerkte. Van der Straeten merkt op dat zeker eenoudergezinnen en alleenstaanden financieel geholpen zullen worden door de uitbreiding van de doelgroep. Zij komen niet steeds in aanmerking voor het sociaal tarief omdat de voorwaarden zijn gebaseerd op het statuut, zoals begunstigden van een uitkering of leefloon. Daardoor bereikt het tarief niet alle mensen die het moeilijk hebben om de energiefactuur te betalen. De aanpassing van de elektriciteitswet en de gaswet, waarin de categorieën van begunstigden van het sociaal tarief is vastgelegd, wordt dinsdag besproken in de Kamercommissie Sociale Zaken en donderdag goedgekeurd in de plenaire vergadering. Er is in een budget van 176 miljoen euro voorzien. Om praktische en budgettaire redenen gaat de regeling in vanaf 1 februari 2021.