De stad Antwerpen voerde de voorbije maanden een communicatiecampagne over de LEZ in zowel Vlaanderen als Nederland. Wie toch nog niet weet of zijn eigen voertuig nog de stad in mag, kan dat online nagaan via lez.antwerpen.be. Voor voertuigen op benzine en lpg moet de Euronorm minstens 1 zijn, voor dieselvoertuigen geldt Euronorm 4 of hoger. Een dieselvoertuig met Euronorm 3 met roetfilter kan de zone ook nog in tot en met 31 december 2019, dieselvoertuigen met Euronorm 3 die géén roetfilter hebben kunnen een toelating tegen betaling aanvragen. De Euronorm heeft betrekking op de Europese limietwaarden voor fabrikanten op het vlak van uitstoot van onder meer stikstofoxiden en fijn stof. Hoe recenter je wagen, hoe strenger de Euronorm waaraan hij moest voldoen bij productie. Belgische en Nederlandse voertuigen die de LEZ in mogen, moeten niet geregistreerd worden; voertuigen uit andere landen wel. Ook bijvoorbeeld speciaal aangepaste voertuigen voor personen met een handicap die niet aan de norm voldoen maar waarvoor in een uitzondering is voorzien, moeten online geregistreerd worden zodat ze geen 'hit' zouden opleveren bij de ANPR-camera's. Wie een te vervuilend voertuig heeft en niet in aanmerking komt voor een uitzondering, kan ook nog maximaal acht keer per jaar een dagpas kopen. In februari is die zelfs nog gratis. Antwerpen is de eerste Belgische stad die een lage-emissiezone invoert. Mechelen maakte midden januari bekend dat zij volgen tegen de zomer van 2018. Ook Brussel en Gent plannen een lage-emissiezone in respectievelijk 2018 en 2020. (Belga)

De stad Antwerpen voerde de voorbije maanden een communicatiecampagne over de LEZ in zowel Vlaanderen als Nederland. Wie toch nog niet weet of zijn eigen voertuig nog de stad in mag, kan dat online nagaan via lez.antwerpen.be. Voor voertuigen op benzine en lpg moet de Euronorm minstens 1 zijn, voor dieselvoertuigen geldt Euronorm 4 of hoger. Een dieselvoertuig met Euronorm 3 met roetfilter kan de zone ook nog in tot en met 31 december 2019, dieselvoertuigen met Euronorm 3 die géén roetfilter hebben kunnen een toelating tegen betaling aanvragen. De Euronorm heeft betrekking op de Europese limietwaarden voor fabrikanten op het vlak van uitstoot van onder meer stikstofoxiden en fijn stof. Hoe recenter je wagen, hoe strenger de Euronorm waaraan hij moest voldoen bij productie. Belgische en Nederlandse voertuigen die de LEZ in mogen, moeten niet geregistreerd worden; voertuigen uit andere landen wel. Ook bijvoorbeeld speciaal aangepaste voertuigen voor personen met een handicap die niet aan de norm voldoen maar waarvoor in een uitzondering is voorzien, moeten online geregistreerd worden zodat ze geen 'hit' zouden opleveren bij de ANPR-camera's. Wie een te vervuilend voertuig heeft en niet in aanmerking komt voor een uitzondering, kan ook nog maximaal acht keer per jaar een dagpas kopen. In februari is die zelfs nog gratis. Antwerpen is de eerste Belgische stad die een lage-emissiezone invoert. Mechelen maakte midden januari bekend dat zij volgen tegen de zomer van 2018. Ook Brussel en Gent plannen een lage-emissiezone in respectievelijk 2018 en 2020. (Belga)