De onderhandelingen tussen de sociale partners over het loonakkoord zitten in het slop. De vakbonden gaan er niet mee akkoord dat er slechts marge is voor 0,4 procent opslag bovenop de index. Die norm is vooropgesteld door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, maar de bonden gaan niet akkoord met de manier waarop die wordt berekend. De werkgevers van hun kant schermen met de gevolgen van de coronacrisis en vinden een grotere stijging niet realistisch. Intussen dreigt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau ermee de ondernemingen geen dividenden aan de aandeelhouders te laten uitkeren indien het bij die 0,4 procent blijft. Bovenop de 2,8 procent van de indexering zou het gaan om 3,2 procent. Lachaert herinnert er aan dat het de bedoeling was dat de sociale partners extra marge zouden proberen te creëren voor de bedrijven die het uitzonderlijk goed hebben gedaan, maar dat zoiets niet kan voor sectoren die het afgelopen jaar gebloed hebben. De deadline daarvoor was 1 mei, met de afspraak dat de regering de norm van 0,4 procent zou toepassen. Dat had volgens Lachaert net de motivatie voor de sociale partners moeten zijn. Hij roept bonden en werkgevers op toch nog te proberen een akkoord te bereiken. Als dat niet lukt, hoopt hij dat het dossier in de regering kan worden besproken op basis van wat was afgesproken. Hij voegt er wel aan toe dat "we zullen zien wat nodig is om de rust en de sociale vrede te bewaren", waarmee hij ruimte lijkt te laten voor iets extra in bedrijven die erg goed geboerd hebben. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan om bedrijven die hun personeel in winst willen laten delen. (Belga)

De onderhandelingen tussen de sociale partners over het loonakkoord zitten in het slop. De vakbonden gaan er niet mee akkoord dat er slechts marge is voor 0,4 procent opslag bovenop de index. Die norm is vooropgesteld door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, maar de bonden gaan niet akkoord met de manier waarop die wordt berekend. De werkgevers van hun kant schermen met de gevolgen van de coronacrisis en vinden een grotere stijging niet realistisch. Intussen dreigt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau ermee de ondernemingen geen dividenden aan de aandeelhouders te laten uitkeren indien het bij die 0,4 procent blijft. Bovenop de 2,8 procent van de indexering zou het gaan om 3,2 procent. Lachaert herinnert er aan dat het de bedoeling was dat de sociale partners extra marge zouden proberen te creëren voor de bedrijven die het uitzonderlijk goed hebben gedaan, maar dat zoiets niet kan voor sectoren die het afgelopen jaar gebloed hebben. De deadline daarvoor was 1 mei, met de afspraak dat de regering de norm van 0,4 procent zou toepassen. Dat had volgens Lachaert net de motivatie voor de sociale partners moeten zijn. Hij roept bonden en werkgevers op toch nog te proberen een akkoord te bereiken. Als dat niet lukt, hoopt hij dat het dossier in de regering kan worden besproken op basis van wat was afgesproken. Hij voegt er wel aan toe dat "we zullen zien wat nodig is om de rust en de sociale vrede te bewaren", waarmee hij ruimte lijkt te laten voor iets extra in bedrijven die erg goed geboerd hebben. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan om bedrijven die hun personeel in winst willen laten delen. (Belga)