Sinds de zes regeringspartijen in spe dit weekend een akkoord afsloten over de begroting gaat het snel met de onderhandelingen. Maandag raakten ze het eens over asiel en migratie en dinsdag maakten ze afspraken over een hele reeks andere onderwerpen zoals Defensie, buitenlands beleid, werk, maatschappelijke integratie en gelijke kansen. Woensdag staat nog een laatste reeks thema's op het programma. De onderhandelaars hebben het over niet-samendrukbare straffen, de invoering van een minimale dienstverlening voor cipiers, de regulering van de bankensector en de financiële sector en de prijscontrole van producten. Di Rupo en de partijvoorzitters kwamen rond 12.00 uur samen in de Kamer en zetten na een onderbreking om 14.00 uur - de formateur heeft een onderhoud met de PS-kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen François Hollande - de gesprekken rond 16.00 uur weer voort. Normaal gezien ronden de toppolitici woensdag de onderhandelingen af. Donderdag komen eerst de sherpa's van de verschillende partijen dan samen om de definitieve teksten te herlezen. Nadien doen de formateur en de partijvoorzitters dat nog eens over. Dit weekend zetten PS, CD&V, sp.a, Open Vld, MR en cdH op een congres het licht dan op groen voor regeringsdeelname. Dan ligt voor Di Rupo de weg open voor een regeerverklaring in het parlement, waar 48 uur later zal worden gestemd over het vertrouwen in de nieuwe bewindsploeg. (OSN)

Sinds de zes regeringspartijen in spe dit weekend een akkoord afsloten over de begroting gaat het snel met de onderhandelingen. Maandag raakten ze het eens over asiel en migratie en dinsdag maakten ze afspraken over een hele reeks andere onderwerpen zoals Defensie, buitenlands beleid, werk, maatschappelijke integratie en gelijke kansen. Woensdag staat nog een laatste reeks thema's op het programma. De onderhandelaars hebben het over niet-samendrukbare straffen, de invoering van een minimale dienstverlening voor cipiers, de regulering van de bankensector en de financiële sector en de prijscontrole van producten. Di Rupo en de partijvoorzitters kwamen rond 12.00 uur samen in de Kamer en zetten na een onderbreking om 14.00 uur - de formateur heeft een onderhoud met de PS-kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen François Hollande - de gesprekken rond 16.00 uur weer voort. Normaal gezien ronden de toppolitici woensdag de onderhandelingen af. Donderdag komen eerst de sherpa's van de verschillende partijen dan samen om de definitieve teksten te herlezen. Nadien doen de formateur en de partijvoorzitters dat nog eens over. Dit weekend zetten PS, CD&V, sp.a, Open Vld, MR en cdH op een congres het licht dan op groen voor regeringsdeelname. Dan ligt voor Di Rupo de weg open voor een regeerverklaring in het parlement, waar 48 uur later zal worden gestemd over het vertrouwen in de nieuwe bewindsploeg. (OSN)