'Het statuut van de directeur en adjunct-directeur kan verbeterd worden door deze mensen met een mandaatsysteem, verlengbaar per schijf van bijvoorbeeld vijf jaar, te laten werken. Met een serieuze verloning.' Dat zeggen Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

'Laat directeurs ook hun benoeming als leraar behouden, zodat ze na een periode als directeur naar de klasvloer kunnen terugkeren, als ze dat wensen', voegt Lieven Boeve daaraan toe. 'Voor ons is het vooral belangrijk dat er een degelijke terugvalpositie is', zegt Raymonda Verdyck van haar kant. 'Dat kan ook in een andere functie binnen het schoolteam.'

'Daarnaast kunnen directeurs via de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting die we nastreven weer meer met het pedagogische bezig zijn, als coach van het lerarenteam bijvoorbeeld, terwijl anderen zich meer bezighouden met lekkende kranen of administratieve taken', aldus Lieven Boeve.

Frustratie

Het voorstel van de toplui van de beide onderwijskoepels is een mogelijke oplossing voor het probleem van het tekort aan directeurs, een tekort dat mede ontstaan is doordat vele jonge schooldirecteurs snel en gefrustreerd afhaken. 'De loopbaan van directeur moet inderdaad aantrekkelijker gemaakt worden', zegt Raymonda Verdyck. 'We proberen de directies via de bestuurlijke optimalisatie in scholengroepen te ontlasten voor technische aangelegenheden, zodat ze meer met de 'core business', het onderwijs, bezig kunnen zijn. Maar we moeten de functie aantrekkelijker maken. Een betere verloning kan daarvoor zorgen. Het werken met mandaten, zoals in andere sectoren van de Vlaamse overheid al gebruikelijk is, biedt daar inderdaad de mogelijkheid voor.'

'Het statuut van de directeur en adjunct-directeur kan verbeterd worden door deze mensen met een mandaatsysteem, verlengbaar per schijf van bijvoorbeeld vijf jaar, te laten werken. Met een serieuze verloning.' Dat zeggen Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.'Laat directeurs ook hun benoeming als leraar behouden, zodat ze na een periode als directeur naar de klasvloer kunnen terugkeren, als ze dat wensen', voegt Lieven Boeve daaraan toe. 'Voor ons is het vooral belangrijk dat er een degelijke terugvalpositie is', zegt Raymonda Verdyck van haar kant. 'Dat kan ook in een andere functie binnen het schoolteam.''Daarnaast kunnen directeurs via de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting die we nastreven weer meer met het pedagogische bezig zijn, als coach van het lerarenteam bijvoorbeeld, terwijl anderen zich meer bezighouden met lekkende kranen of administratieve taken', aldus Lieven Boeve. Het voorstel van de toplui van de beide onderwijskoepels is een mogelijke oplossing voor het probleem van het tekort aan directeurs, een tekort dat mede ontstaan is doordat vele jonge schooldirecteurs snel en gefrustreerd afhaken. 'De loopbaan van directeur moet inderdaad aantrekkelijker gemaakt worden', zegt Raymonda Verdyck. 'We proberen de directies via de bestuurlijke optimalisatie in scholengroepen te ontlasten voor technische aangelegenheden, zodat ze meer met de 'core business', het onderwijs, bezig kunnen zijn. Maar we moeten de functie aantrekkelijker maken. Een betere verloning kan daarvoor zorgen. Het werken met mandaten, zoals in andere sectoren van de Vlaamse overheid al gebruikelijk is, biedt daar inderdaad de mogelijkheid voor.'