Het katholiek onderwijs en het GO! willen daarom dat kinderen zonder papieren, zelfs als ze meerderjarig zijn, altijd de kans krijgen om eerst hun opleiding hier af te maken. Naar aanleiding van enkele ophefmakende zaken eerder dit jaar, zoals van Scott Manyo en Parwais Sangari, hebben ze overleg gevraagd met staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open Vld). Ze schreven een gezamenlijke knelpuntennota. Die focust vooral op de situatie van jonge vreemdelingen die een opleiding volgen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. De staatssecretaris wil begin volgend jaar het debat aangaan. Ze wil eerst nog de mening horen van andere diensten die jonge vreemdelingen opvangen. Het kabinet Onderwijs bereidt bovendien een nota voor. (DLA)

Het katholiek onderwijs en het GO! willen daarom dat kinderen zonder papieren, zelfs als ze meerderjarig zijn, altijd de kans krijgen om eerst hun opleiding hier af te maken. Naar aanleiding van enkele ophefmakende zaken eerder dit jaar, zoals van Scott Manyo en Parwais Sangari, hebben ze overleg gevraagd met staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open Vld). Ze schreven een gezamenlijke knelpuntennota. Die focust vooral op de situatie van jonge vreemdelingen die een opleiding volgen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs. De staatssecretaris wil begin volgend jaar het debat aangaan. Ze wil eerst nog de mening horen van andere diensten die jonge vreemdelingen opvangen. Het kabinet Onderwijs bereidt bovendien een nota voor. (DLA)