Terug aan de slag gaan na een kankerbehandeling is volgens Kom op tegen Kanker voor veel ex-patiënten belangrijk. 'Door vermoeidheid en andere neveneffecten van de behandeling is meteen voltijds beginnen werken niet altijd mogelijk', zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. 'Het systeem van gedeeltelijke werkhervatting biedt voor werknemers in de privésector en contractuelen bij lokale besturen soelaas. Bij vastbenoemde personeelsleden van gemeenten, OCMW's en provincies ligt het echter moeilijker.'

Gedeeltelijke werkhervatting bij lokale besturen is mogelijk als de werknemer nog over ziektedagen beschikt. 'Of deeltijds werken na ziekte ook een optie is als de ziektedagen op zijn, dat beslist elke lokale overheid voor zich. Al laat de Vlaamse overheid de lokale overheden daar weinig keuze. De Vlaamse overheid interpreteert de regelgeving immers zo dat vervangingsinkomen bij ziekte en salaris uit arbeid niet gecombineerd kunnen worden', legt Michils uit.

Wil een lokaal bestuur zijn personeelslid het werk gedeeltelijk laten hervatten wanneer de ziektedagen zijn opgebruikt, dan moet het dat personeelslid 100 procent loon uitbetalen. 'Door deze hoge financiële kost is gedeeltelijke werkhervatting bij de meeste lokale overheden geen optie. Laat de overheid het toch toe, dan gaat het meestal om een te korte periode van bijvoorbeeld drie maanden', aldus de directeur van Kom op tegen Kanker.

De organisatie heeft weet van verschillende ambtenaren die na kanker het werk wilden hervatten, maar bij gebrek aan realistische mogelijkheden voor deeltijdse werkhervatting richting vervroegd pensioen om medische redenen werden geduwd. 'Deze gevallen zijn schrijnend. Het betreft stuk voor stuk mensen die na een zware medische behandeling gemotiveerd zijn om hun werk te hervatten, maar hierin worden tegengewerkt door de regelgeving en de interpretatie ervan. In die mate zelfs dat er voor sommigen van hen geen plaats meer blijkt te zijn, waarna ze vervroegd op pensioen gestuurd worden', benadrukt Michils.

Kom op tegen Kanker en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) vinden het onaanvaardbaar dat contractuelen van de lokale overheden en werknemers in de privésector wel deeltijds kunnen herstarten na een lange ziekteperiode, terwijl dat voor ambtenaren van lokale overheden door de Vlaamse regelgeving moeilijk wordt gemaakt. 'Ook statutair personeel van lokale besturen zou na kanker deeltijds het werk moeten kunnen hervatten zonder dat het lokale bestuur er financieel voor wordt afgestraft', zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

De VVSG en Kom op tegen Kanker roepen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers op om verandering in de situatie te brengen en te voorzien in realistische mogelijkheden om deeltijds te werken na ziekte.

Terug aan de slag gaan na een kankerbehandeling is volgens Kom op tegen Kanker voor veel ex-patiënten belangrijk. 'Door vermoeidheid en andere neveneffecten van de behandeling is meteen voltijds beginnen werken niet altijd mogelijk', zegt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. 'Het systeem van gedeeltelijke werkhervatting biedt voor werknemers in de privésector en contractuelen bij lokale besturen soelaas. Bij vastbenoemde personeelsleden van gemeenten, OCMW's en provincies ligt het echter moeilijker.' Gedeeltelijke werkhervatting bij lokale besturen is mogelijk als de werknemer nog over ziektedagen beschikt. 'Of deeltijds werken na ziekte ook een optie is als de ziektedagen op zijn, dat beslist elke lokale overheid voor zich. Al laat de Vlaamse overheid de lokale overheden daar weinig keuze. De Vlaamse overheid interpreteert de regelgeving immers zo dat vervangingsinkomen bij ziekte en salaris uit arbeid niet gecombineerd kunnen worden', legt Michils uit. Wil een lokaal bestuur zijn personeelslid het werk gedeeltelijk laten hervatten wanneer de ziektedagen zijn opgebruikt, dan moet het dat personeelslid 100 procent loon uitbetalen. 'Door deze hoge financiële kost is gedeeltelijke werkhervatting bij de meeste lokale overheden geen optie. Laat de overheid het toch toe, dan gaat het meestal om een te korte periode van bijvoorbeeld drie maanden', aldus de directeur van Kom op tegen Kanker. De organisatie heeft weet van verschillende ambtenaren die na kanker het werk wilden hervatten, maar bij gebrek aan realistische mogelijkheden voor deeltijdse werkhervatting richting vervroegd pensioen om medische redenen werden geduwd. 'Deze gevallen zijn schrijnend. Het betreft stuk voor stuk mensen die na een zware medische behandeling gemotiveerd zijn om hun werk te hervatten, maar hierin worden tegengewerkt door de regelgeving en de interpretatie ervan. In die mate zelfs dat er voor sommigen van hen geen plaats meer blijkt te zijn, waarna ze vervroegd op pensioen gestuurd worden', benadrukt Michils. Kom op tegen Kanker en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) vinden het onaanvaardbaar dat contractuelen van de lokale overheden en werknemers in de privésector wel deeltijds kunnen herstarten na een lange ziekteperiode, terwijl dat voor ambtenaren van lokale overheden door de Vlaamse regelgeving moeilijk wordt gemaakt. 'Ook statutair personeel van lokale besturen zou na kanker deeltijds het werk moeten kunnen hervatten zonder dat het lokale bestuur er financieel voor wordt afgestraft', zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. De VVSG en Kom op tegen Kanker roepen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers op om verandering in de situatie te brengen en te voorzien in realistische mogelijkheden om deeltijds te werken na ziekte.