Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) herinnerde eraan dat de welvaartsenveloppe goed was voor 650 miljoen euro in de periode 2013-2014 en nu stijgt tot 950 miljoen euro in 2015-2016. Zowat de helft van dat bedrag - 497 miljoen euro - stroomt naar de herwaardering van de pensioenen.

Alle mimimumpensioenen gaan met 2 procent omhoog, met bijzondere aandacht voor mensen die al voor 1995 met pensioen gingen. Deze stijging kan niet worden gecumuleerd met de algemene stijging van de pensioenen van voor 1995 met 1 procent.

Bacquelaine wees ook op de "minimale rechten". De gepensioneerden in kwestie hebben een gemengde loopbaan achter de rug en moeten het vandaag stellen met pensioenen van amper 300, 400 of 500 euro, legde Bacquelaine uit. Voortaan wordt de hoogte geënt op dat van de minimumpensioenen in het stelsel van de loontrekkenden.

Het vakantiegeld voor de gepensioneerden gaat eveneens omhoog, met 15 procent ten opzichte van 2012. Op het vlak van volksgezondheid stijgt op 1 mei de inhaalpremie die invaliden jaarlijks ontvangen, van 308,09 naar 468,09 euro. Mensen die al langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, krijgen deze premie als een soort vakantiegeld.

Ook de daguitkering voor mensen die arbeidsongeschikt zijn gaat omhoog. De maximumbedragen verhogen vanaf 1 april met 1,25 procent (van 78,96 naar 79,95 euro), terwijl de minimumbedragen vanaf 1 september met 2 procent stijgen.

Tot slot stijgt de invaliditeitsuitkering van mensen die ziek geworden zijn tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 met 2 procent. Deze verhoging gaat in op 1 januari 2016 op het ogenblik dat deze mensen al zes jaar ziek zijn. (Belga)

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) herinnerde eraan dat de welvaartsenveloppe goed was voor 650 miljoen euro in de periode 2013-2014 en nu stijgt tot 950 miljoen euro in 2015-2016. Zowat de helft van dat bedrag - 497 miljoen euro - stroomt naar de herwaardering van de pensioenen. Alle mimimumpensioenen gaan met 2 procent omhoog, met bijzondere aandacht voor mensen die al voor 1995 met pensioen gingen. Deze stijging kan niet worden gecumuleerd met de algemene stijging van de pensioenen van voor 1995 met 1 procent. Bacquelaine wees ook op de "minimale rechten". De gepensioneerden in kwestie hebben een gemengde loopbaan achter de rug en moeten het vandaag stellen met pensioenen van amper 300, 400 of 500 euro, legde Bacquelaine uit. Voortaan wordt de hoogte geënt op dat van de minimumpensioenen in het stelsel van de loontrekkenden. Het vakantiegeld voor de gepensioneerden gaat eveneens omhoog, met 15 procent ten opzichte van 2012. Op het vlak van volksgezondheid stijgt op 1 mei de inhaalpremie die invaliden jaarlijks ontvangen, van 308,09 naar 468,09 euro. Mensen die al langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, krijgen deze premie als een soort vakantiegeld. Ook de daguitkering voor mensen die arbeidsongeschikt zijn gaat omhoog. De maximumbedragen verhogen vanaf 1 april met 1,25 procent (van 78,96 naar 79,95 euro), terwijl de minimumbedragen vanaf 1 september met 2 procent stijgen. Tot slot stijgt de invaliditeitsuitkering van mensen die ziek geworden zijn tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 met 2 procent. Deze verhoging gaat in op 1 januari 2016 op het ogenblik dat deze mensen al zes jaar ziek zijn. (Belga)