Laaggeschoolde jongeren hebben in Vlaanderen 2,2 keer meer kans om werkloos te zijn dan hoger geschoolde jongeren. Die kloof is bij de grootste van Europa, blijkt uit een rapport van het Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE). Het rapport raadt beleidsmakers aan om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan en ongekwalificeerde schoolverlaters te ondersteunen.

Eerst het goede nieuws: wanneer we kijken naar de intredekansen van jongeren op de arbeidsmarkt, behoort Vlaanderen tot de Europese topregio's. Meer dan de helft van de werkloze jongeren in Vlaanderen is een jaar later aan het werk. Van de 90 bestudeerde regio's doen slechts vijf anderen het nog beter.

Toch is 35 procent van de werkloze jongeren in Vlaanderen langer dan zes maanden op zoek naar een job, wat opmerkelijk hoger is dan in andere regio's. "Dat Vlaanderen een hoge intredekans voor jongeren combineert met een gemiddeld hoge werkloosheidsduur kan wijzen op een duale arbeidsmarkt voor jongeren waarbij het voornamelijk laaggekwalificeerde jongeren zijn die moeilijk weg geraken uit de werkloosheid", zegt het WSE-rapport.

Zeer grote ongelijkheid in arbeidsmarktkansen

"Hoewel Vlaanderen zich op het vlak van jeugdwerkloosheid in het algemeen kan meten met de betere tot best presterende regio's en landen, blijkt de regio toch te kampen met een zeer grote ongelijkheid in arbeidsmarktkansen voor jongeren."

Vlaanderen scoort beter dan Wallonië en Brussel

Binnen België blijven er grote verschillen inzake jeugdwerkloosheid. Met een jeugdwerkloosheidsgraad van 12,8 procent in 2012 presteert Vlaanderen relatief goed binnen de Europese Unie. Het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest doen het heel wat minder goed met respectievelijk 27,1 procent en 36,4 procent. Ook in de andere EU-lidstaten is er een grote diversiteit tussen de regio's waarneembaar. (Belga/SD)

Eerst het goede nieuws: wanneer we kijken naar de intredekansen van jongeren op de arbeidsmarkt, behoort Vlaanderen tot de Europese topregio's. Meer dan de helft van de werkloze jongeren in Vlaanderen is een jaar later aan het werk. Van de 90 bestudeerde regio's doen slechts vijf anderen het nog beter. Toch is 35 procent van de werkloze jongeren in Vlaanderen langer dan zes maanden op zoek naar een job, wat opmerkelijk hoger is dan in andere regio's. "Dat Vlaanderen een hoge intredekans voor jongeren combineert met een gemiddeld hoge werkloosheidsduur kan wijzen op een duale arbeidsmarkt voor jongeren waarbij het voornamelijk laaggekwalificeerde jongeren zijn die moeilijk weg geraken uit de werkloosheid", zegt het WSE-rapport. "Hoewel Vlaanderen zich op het vlak van jeugdwerkloosheid in het algemeen kan meten met de betere tot best presterende regio's en landen, blijkt de regio toch te kampen met een zeer grote ongelijkheid in arbeidsmarktkansen voor jongeren." Binnen België blijven er grote verschillen inzake jeugdwerkloosheid. Met een jeugdwerkloosheidsgraad van 12,8 procent in 2012 presteert Vlaanderen relatief goed binnen de Europese Unie. Het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest doen het heel wat minder goed met respectievelijk 27,1 procent en 36,4 procent. Ook in de andere EU-lidstaten is er een grote diversiteit tussen de regio's waarneembaar. (Belga/SD)