De socialistische vakbond ABVV is niet te spreken over het voorstel van enkele CD&V'ers om de pensioenleeftijd en de loopbaanduur te koppelen aan de levensverwachting. Gemiddeld ligt die op 69, maar een laaggeschoolde blijft slechts gezond tot 53, citeert het ABVV uit een studie van 2011.

"Waarom stellen Peter Van Rompuy en Robrecht Bothuyne niet voor om het pensioen meteen af te schaffen en iedereen vanaf 69 op de ziekteverzekering te zetten? ", hekelt de vakbond."Werken tot je gemiddeld genomen ziek bent, als vooruitzicht voor de jonge generatie die Van Rompuy en Bothuyne willen mobiliseren, kan het wel tellen."

'Hoger geschoolde gezond tot 71 jaar'

Het ABVV verwijst naar het onderzoeksproject TAHIB over "Sociale ongelijkheden in gezondheid in België" uit 2011, waaraan de VUB, UCL en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid meewerkten.

"Daaruit bleek dat de gezonde levensverwachting voor een 25-jarige man met de laagste scholingsgraad 28 jaar bedraagt", aldus de vakbond. Voor hooggeschoolden zou het om 46 jaar gaan. "Met andere woorden, de laaggeschoolde blijft gezond tot 53 jaar, de hoger geschoolde tot 71 jaar."

'Onmogelijk keuze van moderne en warme samenleving'

"Wie vandaag veertig jaar is, moet tot zijn zeventigste aan de slag blijven. Daar komt het voorstel op neer", besluit de vakbond. "Dat kan onmogelijk de keuze zijn van een moderne en warme samenleving. Het is verbazingwekkend dat dergelijke keuze niet meteen botst met de waarden van de christendemocratie." (Belga/AVE)

De socialistische vakbond ABVV is niet te spreken over het voorstel van enkele CD&V'ers om de pensioenleeftijd en de loopbaanduur te koppelen aan de levensverwachting. Gemiddeld ligt die op 69, maar een laaggeschoolde blijft slechts gezond tot 53, citeert het ABVV uit een studie van 2011. "Waarom stellen Peter Van Rompuy en Robrecht Bothuyne niet voor om het pensioen meteen af te schaffen en iedereen vanaf 69 op de ziekteverzekering te zetten? ", hekelt de vakbond."Werken tot je gemiddeld genomen ziek bent, als vooruitzicht voor de jonge generatie die Van Rompuy en Bothuyne willen mobiliseren, kan het wel tellen." 'Hoger geschoolde gezond tot 71 jaar'Het ABVV verwijst naar het onderzoeksproject TAHIB over "Sociale ongelijkheden in gezondheid in België" uit 2011, waaraan de VUB, UCL en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid meewerkten. "Daaruit bleek dat de gezonde levensverwachting voor een 25-jarige man met de laagste scholingsgraad 28 jaar bedraagt", aldus de vakbond. Voor hooggeschoolden zou het om 46 jaar gaan. "Met andere woorden, de laaggeschoolde blijft gezond tot 53 jaar, de hoger geschoolde tot 71 jaar." 'Onmogelijk keuze van moderne en warme samenleving'"Wie vandaag veertig jaar is, moet tot zijn zeventigste aan de slag blijven. Daar komt het voorstel op neer", besluit de vakbond. "Dat kan onmogelijk de keuze zijn van een moderne en warme samenleving. Het is verbazingwekkend dat dergelijke keuze niet meteen botst met de waarden van de christendemocratie." (Belga/AVE)