Het gaat om een interventie die omstreeks 19.00 uur plaatsvond op de Brusselsesteenweg en waarbij te zien was hoe een agent een dame traangas in het gezicht spoot, waarna een andere man overmeesterd werd door een politiehond en vervolgens een trap tegen de borst kreeg, en één in de Waaglaan, waar de politie vijf jongeren oppakte. "Hoewel de beelden uit de context gehaald zijn en de twee interventies in kwestie niet volledig weergeven, hebben ze ons ertoe aangezet een intern onderzoek in te stellen om de feiten volledig op te helderen", zegt de Brusselse politie. "Onze handelswijze bestaat erin dat we elke beschuldiging die tegen ons politiekorps wordt geuit, uitermate ernstig nemen en dit vanuit onze oprechte wil om een vertrouwensrelatie met de bevolking te onderhouden. Aan de hand van de verzamelde elementen kunnen we op dit moment alleen de legitimiteit van de twee op sociale netwerken geposte interventies bevestigen en willen we verduidelijken wat al dan niet visueel werd uitgezonden of weergegeven via diverse kanalen."

Bij het incident op de Brusselsesteenweg was volgens de politie een groep agressieve individuen teruggedrongen die projectielen naar de politie gooiden, waarna één agent werd lastiggevallen door zes leden van de groep in kwestie. De agent vroeg hen meermaals afstand te houden en zei dat hij, als dat niet gebeurde, traangas zou gebruiken, aldus de politie. "Hij was alleen en zijn bevelen werden niet opgevolgd, dus bracht hij zijn dreigement ten uitvoer, geconfronteerd met de nog steeds agressieve houding van de individuen."

Daarop werd de agent "fysiek geïnterpelleerd" door een dame die zich in de directe omgeving van de groep in kwestie bevond, aldus nog de politie. Die dame, medeoprichtster van de "Teken je hart"-beweging, zou de agent uitgescholden hebben, zou ook geweigerd hebben achteruit te gaan en zou op de agent zijn afgestapt, waarop die opnieuw traangas gebruikte. "Op dat moment merkte de politieman een verbaal agressieve derde op, die dreigend met een hamer naar hem zwaaide en in zijn andere hand een voorwerp vasthield dat hij niet onmiddellijk kon identificeren", gaat de politie voort. "Hij beval de man het wapen te laten vallen, maar de man gehoorzaamde niet, waardoor hij opnieuw traangas gebruikte. Dit weerhield de man er niet van de hamer in zijn hand te houden. Daarom gebruikte een tweede politieman die tussenbeide kwam ook traangas."

Volgens de politie hield de man nog steeds zijn wapens - een hamer en een cutter - vast, waarop een politiehond werd ingezet. "Na de interventie met de hond stond de man op en bleef in een zittende positie, waardoor zijn handen niet zichtbaar waren. Een van de intervenanten ging toen over tot een front kick ter hoogte van de borst om de man te destabiliseren en hem op de meest veilige manier te arresteren. Verschillende projectielen kwamen van verschillende kanten en de politie ging over tot een snelle evacuatie van de man die gerechtelijk was aangehouden."

Ook de interventie op de Waaglaan, omstreeks 20.30 uur, zou legitiem geweest zijn. Na een laatste uiteendrijving zagen de politiemensen op de terugweg immers een man die werd lastiggevallen door drie jongens en twee meisjes die zichtbaar onder invloed van alcohol waren en een zekere hoeveelheid alcohol bij zich hadden, klinkt het. "Bij het zien van de politiemensen probeerden de jongeren te vluchten. Dat werd verhinderd en toen werden ze fysiek en verbaal agressief tegenover de politiemensen die de omstandigheden waarvan ze getuige waren, wilden ophelderen. De betrokkenen werden niet zonder problemen bestuurlijk aangehouden."

"Deze bevindingen vormen de eerste stap van het door ons ingestelde onderzoek, dat ons op dit moment doet vaststellen dat de genoemde interventies volkomen rechtmatig waren", besluit de politie. "Zoals bij elke andere grootschalige ordedienst, worden er tactische debriefings gehouden over de politieaanpak tijdens deze politieomkadering, steeds met het oog op het professioneel uitvoeren van onze interventies en opdrachten."

Het gaat om een interventie die omstreeks 19.00 uur plaatsvond op de Brusselsesteenweg en waarbij te zien was hoe een agent een dame traangas in het gezicht spoot, waarna een andere man overmeesterd werd door een politiehond en vervolgens een trap tegen de borst kreeg, en één in de Waaglaan, waar de politie vijf jongeren oppakte. "Hoewel de beelden uit de context gehaald zijn en de twee interventies in kwestie niet volledig weergeven, hebben ze ons ertoe aangezet een intern onderzoek in te stellen om de feiten volledig op te helderen", zegt de Brusselse politie. "Onze handelswijze bestaat erin dat we elke beschuldiging die tegen ons politiekorps wordt geuit, uitermate ernstig nemen en dit vanuit onze oprechte wil om een vertrouwensrelatie met de bevolking te onderhouden. Aan de hand van de verzamelde elementen kunnen we op dit moment alleen de legitimiteit van de twee op sociale netwerken geposte interventies bevestigen en willen we verduidelijken wat al dan niet visueel werd uitgezonden of weergegeven via diverse kanalen." Bij het incident op de Brusselsesteenweg was volgens de politie een groep agressieve individuen teruggedrongen die projectielen naar de politie gooiden, waarna één agent werd lastiggevallen door zes leden van de groep in kwestie. De agent vroeg hen meermaals afstand te houden en zei dat hij, als dat niet gebeurde, traangas zou gebruiken, aldus de politie. "Hij was alleen en zijn bevelen werden niet opgevolgd, dus bracht hij zijn dreigement ten uitvoer, geconfronteerd met de nog steeds agressieve houding van de individuen." Daarop werd de agent "fysiek geïnterpelleerd" door een dame die zich in de directe omgeving van de groep in kwestie bevond, aldus nog de politie. Die dame, medeoprichtster van de "Teken je hart"-beweging, zou de agent uitgescholden hebben, zou ook geweigerd hebben achteruit te gaan en zou op de agent zijn afgestapt, waarop die opnieuw traangas gebruikte. "Op dat moment merkte de politieman een verbaal agressieve derde op, die dreigend met een hamer naar hem zwaaide en in zijn andere hand een voorwerp vasthield dat hij niet onmiddellijk kon identificeren", gaat de politie voort. "Hij beval de man het wapen te laten vallen, maar de man gehoorzaamde niet, waardoor hij opnieuw traangas gebruikte. Dit weerhield de man er niet van de hamer in zijn hand te houden. Daarom gebruikte een tweede politieman die tussenbeide kwam ook traangas." Volgens de politie hield de man nog steeds zijn wapens - een hamer en een cutter - vast, waarop een politiehond werd ingezet. "Na de interventie met de hond stond de man op en bleef in een zittende positie, waardoor zijn handen niet zichtbaar waren. Een van de intervenanten ging toen over tot een front kick ter hoogte van de borst om de man te destabiliseren en hem op de meest veilige manier te arresteren. Verschillende projectielen kwamen van verschillende kanten en de politie ging over tot een snelle evacuatie van de man die gerechtelijk was aangehouden." Ook de interventie op de Waaglaan, omstreeks 20.30 uur, zou legitiem geweest zijn. Na een laatste uiteendrijving zagen de politiemensen op de terugweg immers een man die werd lastiggevallen door drie jongens en twee meisjes die zichtbaar onder invloed van alcohol waren en een zekere hoeveelheid alcohol bij zich hadden, klinkt het. "Bij het zien van de politiemensen probeerden de jongeren te vluchten. Dat werd verhinderd en toen werden ze fysiek en verbaal agressief tegenover de politiemensen die de omstandigheden waarvan ze getuige waren, wilden ophelderen. De betrokkenen werden niet zonder problemen bestuurlijk aangehouden." "Deze bevindingen vormen de eerste stap van het door ons ingestelde onderzoek, dat ons op dit moment doet vaststellen dat de genoemde interventies volkomen rechtmatig waren", besluit de politie. "Zoals bij elke andere grootschalige ordedienst, worden er tactische debriefings gehouden over de politieaanpak tijdens deze politieomkadering, steeds met het oog op het professioneel uitvoeren van onze interventies en opdrachten."