De Vlaamse overheid voorziet tal van premies om mensen aan te moedigen te investeren in energiebesparende maatregelen. Maar het blijft moeilijk om sociaal kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld sociale huurders te bereiken. Een van de redenen is dat huurders vaak niet de middelen hebben om zelf investeringen te doen. De Vlaamse overheid voorziet extra stimuli voor die doelgroep, zoals een gratis energiescan en een sociale dakisolatiepremie waarmee sociale huurders kosteloos hun dak kunnen laten isoleren. Maar ondanks sensibiliseringscampagnes, blijft het verhoopte succes van de premie uit. Tot begin april werden slechts 115 daken met een sociale dakisolatiepremie geïsoleerd. Om de doelgroep nu toch beter te bereiken hebben de Vlaamse meerderheidspartien een mogelijkheid uitgewerkt waardoor de distributienetbeheerders de betrokken doelgroep rechtstreeks kunnen benaderen. Netbeheerders moeten sowieso sociale verplichtingen nakomen en weten vaak wie tot de betrokken doelgroep behoort. Zij kennen bijvoorbeeld de beschermde klanten en de mensen met een actieve budgetmeter. "Ze beschikken dus over heel nuttige info maar de energieregelgeving stelt dat de netbeheerders die informatie niet mogen gebruiken bij het uitoefenen van hun activiteiten om redenen van vertrouwelijkheid en privacy", luidt het. Die regels worden nu versoepeld. "Het gaat om enkele tienduizenden kwetsbaren die wij op die manier rechtstreeks kunnen benaderen om bijvoorbeeld kosteloos het dak te laten isoleren". (Belga)

De Vlaamse overheid voorziet tal van premies om mensen aan te moedigen te investeren in energiebesparende maatregelen. Maar het blijft moeilijk om sociaal kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld sociale huurders te bereiken. Een van de redenen is dat huurders vaak niet de middelen hebben om zelf investeringen te doen. De Vlaamse overheid voorziet extra stimuli voor die doelgroep, zoals een gratis energiescan en een sociale dakisolatiepremie waarmee sociale huurders kosteloos hun dak kunnen laten isoleren. Maar ondanks sensibiliseringscampagnes, blijft het verhoopte succes van de premie uit. Tot begin april werden slechts 115 daken met een sociale dakisolatiepremie geïsoleerd. Om de doelgroep nu toch beter te bereiken hebben de Vlaamse meerderheidspartien een mogelijkheid uitgewerkt waardoor de distributienetbeheerders de betrokken doelgroep rechtstreeks kunnen benaderen. Netbeheerders moeten sowieso sociale verplichtingen nakomen en weten vaak wie tot de betrokken doelgroep behoort. Zij kennen bijvoorbeeld de beschermde klanten en de mensen met een actieve budgetmeter. "Ze beschikken dus over heel nuttige info maar de energieregelgeving stelt dat de netbeheerders die informatie niet mogen gebruiken bij het uitoefenen van hun activiteiten om redenen van vertrouwelijkheid en privacy", luidt het. Die regels worden nu versoepeld. "Het gaat om enkele tienduizenden kwetsbaren die wij op die manier rechtstreeks kunnen benaderen om bijvoorbeeld kosteloos het dak te laten isoleren". (Belga)