In totaal gaat het om bijna 1 miljoen gezinnen. De federale regering heeft 72 miljoen euro veil voor de maatregel. Die meeruitgave wordt gecompenseerd door de hogere accijnzen die de regering ontvangt, net door de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. De beslissing dateert al van het begrotingsconclaaf van midden oktober en gaat gepaard met de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief tot het eerste kwartaal van 2022 voor de kwetsbaarste gezinnen. Daarbovenop gaat er 16 miljoen euro naar het Fonds Gas en Elektriciteit om de mensen te ondersteunen die niet onder het sociaal tarief vallen, maar wel moeite hebben om de energiefacturen te betalen. Naast de gas- en elektriciteitsfactuur zijn ook de prijzen aan de pomp de laatste weken gevoelig gestegen. Om daaraan te verhelpen legt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) de herinvoer van de omgekeerde cliquet op tafel, waardoor de accijnzen automatisch dalen vanaf een bepaald prijsniveau. Dat voorstel is volgens meerdere bronnen echter nog niet besproken op de ministerraad van vanmiddag. Volgens de woordvoerster van de CD&V-vicepremier wordt de tekst nog voorbereid en zal die daarna de geëigende kanalen doorlopen. (Belga)

In totaal gaat het om bijna 1 miljoen gezinnen. De federale regering heeft 72 miljoen euro veil voor de maatregel. Die meeruitgave wordt gecompenseerd door de hogere accijnzen die de regering ontvangt, net door de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. De beslissing dateert al van het begrotingsconclaaf van midden oktober en gaat gepaard met de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief tot het eerste kwartaal van 2022 voor de kwetsbaarste gezinnen. Daarbovenop gaat er 16 miljoen euro naar het Fonds Gas en Elektriciteit om de mensen te ondersteunen die niet onder het sociaal tarief vallen, maar wel moeite hebben om de energiefacturen te betalen. Naast de gas- en elektriciteitsfactuur zijn ook de prijzen aan de pomp de laatste weken gevoelig gestegen. Om daaraan te verhelpen legt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) de herinvoer van de omgekeerde cliquet op tafel, waardoor de accijnzen automatisch dalen vanaf een bepaald prijsniveau. Dat voorstel is volgens meerdere bronnen echter nog niet besproken op de ministerraad van vanmiddag. Volgens de woordvoerster van de CD&V-vicepremier wordt de tekst nog voorbereid en zal die daarna de geëigende kanalen doorlopen. (Belga)