De controles kaderen in de Europese campagne "Prosafe Joint Action", die in juni 2015 startte en nog loopt tot april van dit jaar. Doel is om na te gaan of speelgoed dat geluid produceert, voldoet aan de wettelijke veiligheidsvereisten. In totaal nemen zestien lidstaten deel. Voor de controles in België koos de FOD Economie 21 speelgoedartikelen uit bij verscheidene webschops, distributeurs, fabrikanten en importeurs. Van de stukken speelgoed bestond een vermoeden dat ze niet-conform waren. Uiteindelijk bleken dertien van de geteste artikelen administratief niet in orde. De meest voorkomende tekortkomingen waren het ontbreken van technische documentatie, de EG-verklaring van overeenstemming en het woord "waarschuwing". "Voor meer dan de helft van de dertien niet-conforme producten werden reeds de nodige maatregelen genomen door de betreffende marktdeelnemers. Voor de andere producten zijn de contacten met de marktdeelnemers nog lopende", luidt het. Bij zes speelgoedartikelen werden daarnaast technische tekortkomingen vastgesteld. Een fluitje bestemd voor kinderen jonger dan 3 jaar, had kleine onderdelen die ingeslikt zouden kunnen worden met risico op verstikking. Vijf andere speelgoedjes produceerden te veel geluid: een trommel, een speelgoedpistool, een fietstoeter, een ratelaar en een fluitje. De norm die daarbij doorgaans wordt gehanteerd, bedraagt 60 decibel met pieken tot 110 decibel. Uiteindelijk besloot de FOD Economie drie van de geteste producten uit de handel te nemen. Voor twee ervan, een fluitje en een speelgoedpistool met klappertjes, werd ook een terugroepactie georganiseerd. "Aangezien de Belgische verdeler van het gevaarlijke speelgoedpistool intussen failliet is en er niet geweten is waar het artikel verkocht werd, roepen we langs deze weg ouders op om hun kinderen niet meer te laten spelen met dit speelgoedpistool van het merk Kim'Play. Het kan onherstelbare oorschade veroorzaken als het dicht bij het oor wordt afgeschoten", zegt woordvoerster Chantal De Pauw. (Belga)

De controles kaderen in de Europese campagne "Prosafe Joint Action", die in juni 2015 startte en nog loopt tot april van dit jaar. Doel is om na te gaan of speelgoed dat geluid produceert, voldoet aan de wettelijke veiligheidsvereisten. In totaal nemen zestien lidstaten deel. Voor de controles in België koos de FOD Economie 21 speelgoedartikelen uit bij verscheidene webschops, distributeurs, fabrikanten en importeurs. Van de stukken speelgoed bestond een vermoeden dat ze niet-conform waren. Uiteindelijk bleken dertien van de geteste artikelen administratief niet in orde. De meest voorkomende tekortkomingen waren het ontbreken van technische documentatie, de EG-verklaring van overeenstemming en het woord "waarschuwing". "Voor meer dan de helft van de dertien niet-conforme producten werden reeds de nodige maatregelen genomen door de betreffende marktdeelnemers. Voor de andere producten zijn de contacten met de marktdeelnemers nog lopende", luidt het. Bij zes speelgoedartikelen werden daarnaast technische tekortkomingen vastgesteld. Een fluitje bestemd voor kinderen jonger dan 3 jaar, had kleine onderdelen die ingeslikt zouden kunnen worden met risico op verstikking. Vijf andere speelgoedjes produceerden te veel geluid: een trommel, een speelgoedpistool, een fietstoeter, een ratelaar en een fluitje. De norm die daarbij doorgaans wordt gehanteerd, bedraagt 60 decibel met pieken tot 110 decibel. Uiteindelijk besloot de FOD Economie drie van de geteste producten uit de handel te nemen. Voor twee ervan, een fluitje en een speelgoedpistool met klappertjes, werd ook een terugroepactie georganiseerd. "Aangezien de Belgische verdeler van het gevaarlijke speelgoedpistool intussen failliet is en er niet geweten is waar het artikel verkocht werd, roepen we langs deze weg ouders op om hun kinderen niet meer te laten spelen met dit speelgoedpistool van het merk Kim'Play. Het kan onherstelbare oorschade veroorzaken als het dicht bij het oor wordt afgeschoten", zegt woordvoerster Chantal De Pauw. (Belga)