Ongeveer een kwart van de artsen die in ons land prestaties aan het Riziv aanrekenen, is 65 jaar of ouder. Niet alleen bij de huisartsen slaat de vergrijzing toe. In Brussel en Wallonië is de veroudering nog veel meer uitgesproken dan in Vlaanderen. Dat meldt de website van Artsenkrant.

De algemene cijfers zijn ook te vinden in de statistieken die het Riziv op zijn website publiceert. Op vraag van Artsenkrant splitste het Riziv de cijfers op voor de verschillende Gewesten.

Wat het moeilijker maakt deze cijfers te interpreteren, is dat niet alle artsen die nog het recht hebben prestaties aan te rekenen, dat effectief ook doen.

Of de artsen van 65 jaar of ouder ook nog een praktijk beoefenen, valt uit deze cijfers niet op te maken.

Ongeveer een kwart van de artsen die in ons land prestaties aan het Riziv aanrekenen, is 65 jaar of ouder. Niet alleen bij de huisartsen slaat de vergrijzing toe. In Brussel en Wallonië is de veroudering nog veel meer uitgesproken dan in Vlaanderen. Dat meldt de website van Artsenkrant.De algemene cijfers zijn ook te vinden in de statistieken die het Riziv op zijn website publiceert. Op vraag van Artsenkrant splitste het Riziv de cijfers op voor de verschillende Gewesten.Wat het moeilijker maakt deze cijfers te interpreteren, is dat niet alle artsen die nog het recht hebben prestaties aan te rekenen, dat effectief ook doen. Of de artsen van 65 jaar of ouder ook nog een praktijk beoefenen, valt uit deze cijfers niet op te maken.