De studie "Transgenders op de werkvloer 2017" werd afgenomen door Stepstone tussen 6 en 30 januari. De vragenlijst werd aan 286 transwerknemers voorgelegd en peilde naar hun ervaringen op het werk. Volgens de studie gaf 62 procent van de respondenten aan dat ze zich al eens gediscrimineerd voelde op de werkvloer. De helft van de transwerknemers verborg hun genderidentiteit of -expressie voor hun collega's. De meerderheid (76 pct) kreeg positieve reacties over hun transitie op het werk. Eefje van der Meer van de Transgenderkring Vlaams -Brabant merkt dat er de jongste jaren meer openheid en ruimte voor dialoog is. "Steeds meer werkgevers benaderen ons voor advies om transgender werknemers te ondersteunen op het werk", zegt ze. "De resultaten tonen dat we nog voor enkele uitdagingen staan", benadrukt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. "Al tien jaar lang maken wij mensen bewust van de rechten van transgenders. We doen onderzoek naar hun persoonlijke situatie en problemen, behandelen klachten en formuleren aanbevelingen voor alle betrokkenen", aldus Stevens. (Belga)

De studie "Transgenders op de werkvloer 2017" werd afgenomen door Stepstone tussen 6 en 30 januari. De vragenlijst werd aan 286 transwerknemers voorgelegd en peilde naar hun ervaringen op het werk. Volgens de studie gaf 62 procent van de respondenten aan dat ze zich al eens gediscrimineerd voelde op de werkvloer. De helft van de transwerknemers verborg hun genderidentiteit of -expressie voor hun collega's. De meerderheid (76 pct) kreeg positieve reacties over hun transitie op het werk. Eefje van der Meer van de Transgenderkring Vlaams -Brabant merkt dat er de jongste jaren meer openheid en ruimte voor dialoog is. "Steeds meer werkgevers benaderen ons voor advies om transgender werknemers te ondersteunen op het werk", zegt ze. "De resultaten tonen dat we nog voor enkele uitdagingen staan", benadrukt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. "Al tien jaar lang maken wij mensen bewust van de rechten van transgenders. We doen onderzoek naar hun persoonlijke situatie en problemen, behandelen klachten en formuleren aanbevelingen voor alle betrokkenen", aldus Stevens. (Belga)