Tijdens het voorbije Offerfeest - begin september - werden in Vlaanderen bijna 17.000 dieren geslacht, voornamelijk schapen. Dat is een daling met 23 procent in vergelijking met 2016, ten opzichte van 2014 gaat het zelfs om een daling met 56 procent. Bij de overgrote meerderheid van die dieren gebeurde dat wel zonder verdoving. In de drie tijdelijke slachtvloeren - waar verdoving verplicht was - werden maar een duizendtal dieren geslacht. De overige 92 procent kwam in een gewoon slachthuis - zonder verdoving - aan zijn einde. "Een bewijs dat ons decreet, dat vanaf 2019 een einde maakt aan het onverdoofd slachten, nodig is", meent Engelbosch. "Vrijwillig gebeurt het immers niet." Bovendien werd dit jaar bij de helft van de gecontroleerde inrichtingen een overtreding vastgesteld. De inspectiedienst Dierenwelzijn controleerde er 21, 10 daarvan kregen een proces-verbaal. Het ging om problemen op het vlak van infrastructuur, of van de onderbrenging van de dieren en het slachtproces. "Dit cijfer moet nog verder naar omlaag, maar het is een bewijs dat de intensieve aanpak van minister Weyts wel degelijk nodig is", besluit Engelbosch. (Belga)

Tijdens het voorbije Offerfeest - begin september - werden in Vlaanderen bijna 17.000 dieren geslacht, voornamelijk schapen. Dat is een daling met 23 procent in vergelijking met 2016, ten opzichte van 2014 gaat het zelfs om een daling met 56 procent. Bij de overgrote meerderheid van die dieren gebeurde dat wel zonder verdoving. In de drie tijdelijke slachtvloeren - waar verdoving verplicht was - werden maar een duizendtal dieren geslacht. De overige 92 procent kwam in een gewoon slachthuis - zonder verdoving - aan zijn einde. "Een bewijs dat ons decreet, dat vanaf 2019 een einde maakt aan het onverdoofd slachten, nodig is", meent Engelbosch. "Vrijwillig gebeurt het immers niet." Bovendien werd dit jaar bij de helft van de gecontroleerde inrichtingen een overtreding vastgesteld. De inspectiedienst Dierenwelzijn controleerde er 21, 10 daarvan kregen een proces-verbaal. Het ging om problemen op het vlak van infrastructuur, of van de onderbrenging van de dieren en het slachtproces. "Dit cijfer moet nog verder naar omlaag, maar het is een bewijs dat de intensieve aanpak van minister Weyts wel degelijk nodig is", besluit Engelbosch. (Belga)