Wie door een onderzoeksrechter onterecht in voorlopige hechtenis wordt geplaatst, heeft het recht om schadevergoeding te eisen wanneer hij of zij definitief buiten verdenking wordt gesteld. De aanvraag moet gericht worden aan de FOD Justitie, die beschikt over een termijn van zes maanden om een beslissing te nemen. (Belga)

Wie door een onderzoeksrechter onterecht in voorlopige hechtenis wordt geplaatst, heeft het recht om schadevergoeding te eisen wanneer hij of zij definitief buiten verdenking wordt gesteld. De aanvraag moet gericht worden aan de FOD Justitie, die beschikt over een termijn van zes maanden om een beslissing te nemen. (Belga)