In 2011 zijn de compensaties voor zelfstandigen voor hinder bij openbare werken met 27 procent gestegen in vergelijking met 2010. Vorig jaar werd zo 2.445.718 euro vergoed, in 2010 was dat nog 1.921.656 euro. Dat blijkt uit cijfers van het Participatiefonds.

Zelfstandigen die door hinder bij openbare werkzaamheden getroffen zijn, kunnen een vergoeding aanvragen bij het Participatiefonds. Wanneer het economisch niet meer verantwoord is om de zaak open te houden, mag die immers gesloten worden. Vanaf de achtste opeenvolgende kalenderdag dat de zaak gesloten is, kan de zelfstandige dan een dagvergoeding krijgen, die dit jaar 73,95 euro bedraagt. Vorig jaar was dat 71,64 euro. Die dagvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

24 procent meer dagen vergoed

Behalve de uitgaven nam ook het aantal goedgekeurde dossiers in 2011 toe met 131 stuks of 11 procent. In 2011 werden ook 6.616 dagen meer vergoed dan in 2010, een stijging van 24 procent. Het gemiddeld aantal vergoede dagen per dossier ligt zo op 26, tegen 24 in 2010.

Unizo: 'Door gemeenteraadsverkiezingen meer wegenwerken'

Ondernemersorganisatie Unizo legt de oorzaak van de stijging bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, waardoor in bijna alle gemeenten wegenwerken worden uitgevoerd. Ook de strenge winters dragen daartoe bij.

Unizo meent ook dat de federale overheid moet verzekeren dat het fonds de bedragen kan betalen. Jaarlijks doneert de federale regering immers 1 miljoen euro aan het fonds, het resterende bedrag komt hoofdzakelijk uit interne middelen.

Unizo vraagt gemeentebesturen tijdig te verwittigen

Voorts vraagt de organisatie dat de gemeentebesturen hun wettelijke opdracht naleven om zelfstandigen die in de straal van 1 kilometer rond de werkzaamheden wonen, per brief te verwittigen en op de mogelijke inkomenscompensatie te wijzen. (Belga/SD)

In 2011 zijn de compensaties voor zelfstandigen voor hinder bij openbare werken met 27 procent gestegen in vergelijking met 2010. Vorig jaar werd zo 2.445.718 euro vergoed, in 2010 was dat nog 1.921.656 euro. Dat blijkt uit cijfers van het Participatiefonds.Zelfstandigen die door hinder bij openbare werkzaamheden getroffen zijn, kunnen een vergoeding aanvragen bij het Participatiefonds. Wanneer het economisch niet meer verantwoord is om de zaak open te houden, mag die immers gesloten worden. Vanaf de achtste opeenvolgende kalenderdag dat de zaak gesloten is, kan de zelfstandige dan een dagvergoeding krijgen, die dit jaar 73,95 euro bedraagt. Vorig jaar was dat 71,64 euro. Die dagvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.24 procent meer dagen vergoedBehalve de uitgaven nam ook het aantal goedgekeurde dossiers in 2011 toe met 131 stuks of 11 procent. In 2011 werden ook 6.616 dagen meer vergoed dan in 2010, een stijging van 24 procent. Het gemiddeld aantal vergoede dagen per dossier ligt zo op 26, tegen 24 in 2010.Unizo: 'Door gemeenteraadsverkiezingen meer wegenwerken'Ondernemersorganisatie Unizo legt de oorzaak van de stijging bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, waardoor in bijna alle gemeenten wegenwerken worden uitgevoerd. Ook de strenge winters dragen daartoe bij.Unizo meent ook dat de federale overheid moet verzekeren dat het fonds de bedragen kan betalen. Jaarlijks doneert de federale regering immers 1 miljoen euro aan het fonds, het resterende bedrag komt hoofdzakelijk uit interne middelen.Unizo vraagt gemeentebesturen tijdig te verwittigenVoorts vraagt de organisatie dat de gemeentebesturen hun wettelijke opdracht naleven om zelfstandigen die in de straal van 1 kilometer rond de werkzaamheden wonen, per brief te verwittigen en op de mogelijke inkomenscompensatie te wijzen. (Belga/SD)