In zijn toespraak benadrukte Sefcovic de belangrijke rol van samenwerking bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Ook steden zijn belangrijk, met name bij het uittesten en implementeren. Hij wees hierbij onder meer op het streven van Leuven om al tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. "Als dat lukt zal ik deze stad als voorbeeld propageren." De EU helpt steden bij hun klimaatacties via het netwerk van de meer dan 8.000 lokale besturen die de burgemeestersconvenant ondertekenden, en ondersteunt projecten financieel via de Europese Investeringsbank. Tijdens de openingsavond werd ook een filmpje getoond van de rondrit die Sefcovic en anderen woensdag in een afgesloten deel van de Leuvense binnenstad maakten met een zelfrijdende, elektrische wagen. Het was de eerste keer dat dergelijke wagen te zien was op de openbare weg in België. Het betrof een wagen met een autonomieniveau 4 waar nog steeds een passagier aan boord moet zijn om eventueel bij te sturen. Pas vanaf niveau 5 kan deze wagen volledig autonoom de baan op. De EU-Commissaris stelde dat de inzet van een zulke wagens in de toekomst zal leiden tot 'zero-ongevallen, zero-emissies en zero-congestie'. (Belga)

In zijn toespraak benadrukte Sefcovic de belangrijke rol van samenwerking bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Ook steden zijn belangrijk, met name bij het uittesten en implementeren. Hij wees hierbij onder meer op het streven van Leuven om al tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. "Als dat lukt zal ik deze stad als voorbeeld propageren." De EU helpt steden bij hun klimaatacties via het netwerk van de meer dan 8.000 lokale besturen die de burgemeestersconvenant ondertekenden, en ondersteunt projecten financieel via de Europese Investeringsbank. Tijdens de openingsavond werd ook een filmpje getoond van de rondrit die Sefcovic en anderen woensdag in een afgesloten deel van de Leuvense binnenstad maakten met een zelfrijdende, elektrische wagen. Het was de eerste keer dat dergelijke wagen te zien was op de openbare weg in België. Het betrof een wagen met een autonomieniveau 4 waar nog steeds een passagier aan boord moet zijn om eventueel bij te sturen. Pas vanaf niveau 5 kan deze wagen volledig autonoom de baan op. De EU-Commissaris stelde dat de inzet van een zulke wagens in de toekomst zal leiden tot 'zero-ongevallen, zero-emissies en zero-congestie'. (Belga)