Voor acht Brusselse basisscholen adviseerde de inspectie vorig jaar de erkenning in te trekken. Nog eens 66 andere hebben drie jaar de tijd om een aantal pijnpunten aan te pakken. Slechts een minderheid kreeg een onvoorwaardelijk gunstig advies. In het secundair onderwijs kreeg slechts 20 procent een onvoorwaardelijk gunstig advies.

De oorzaak van de malaise zit voor een stuk bij de uitdagende leerlingenpopulatie. Minder dan de helft komt uit een Nederlandstalig of gemengd gezin en het aantal leerlingen met een niet-westerse culturele achtergrond is gestegen tot zowat 60 procent. "Lesgeven in Brussel vereist een expertise die niet bij alle leraren aanwezig is", zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene. "Net in Brussel zien we dat weinig leerkrachten hun positie lang volhouden. We hebben nood aan een stabieler lerarenkorps en gerichte begeleiding van de zwakke scholen."

Door de overbevolking heeft ook de staat van de gebouwen in Brussel "een kritische grens van bewoonbaarheid" bereikt, stelt de inspectie.

Rest van Vlaanderen positiever

Voor de rest van Vlaanderen is er dit jaar een overwegend positief beeld. Vijftien scholen kregen een advies tot intrekking van de erkenning en 226 andere moeten de komende jaren bijsturen. Dat ligt in lijn met de resultaten van vorig jaar.

In het basisonderwijs scoren de vakken wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoeding wel eerder zwak. Ook informatica is in een derde van de scholen onvoldoende. In het secundair onderwijs gaan er knipperlichten aan bij het stelsel leren en werken, waar de nadruk te veel op het werk ligt.

Inspectie zorgt voor stress

Fred
© Fred

Hilde Crevits werkt momenteel aan een hervorming van het systeem. De Onderwijsminister wil binnen anderhalf jaar ook een volledig vernieuwde onderwijsinspectie voorstellen, die beter moet samenwerken met de scholen. Uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt immers dat de huidige inspectie voor stress zorgt en niet altijd concrete bijsturingen oplevert. "We moeten zorgen dat de inspectie een partner wordt voor de scholen", zegt ze.

Crevits wil ook anders gaan omspringen met de budgetten om het capaciteitsprobleem op te lossen. Dat geld zal in de toekomst enkel nog worden toegewezen aan scholen die onmiddellijk tot de bouw kunnen overgaan. Momenteel blijken de middelen immers soms jarenlang op een rekening te worden geparkeerd. (Belga/TE)

Voor acht Brusselse basisscholen adviseerde de inspectie vorig jaar de erkenning in te trekken. Nog eens 66 andere hebben drie jaar de tijd om een aantal pijnpunten aan te pakken. Slechts een minderheid kreeg een onvoorwaardelijk gunstig advies. In het secundair onderwijs kreeg slechts 20 procent een onvoorwaardelijk gunstig advies. De oorzaak van de malaise zit voor een stuk bij de uitdagende leerlingenpopulatie. Minder dan de helft komt uit een Nederlandstalig of gemengd gezin en het aantal leerlingen met een niet-westerse culturele achtergrond is gestegen tot zowat 60 procent. "Lesgeven in Brussel vereist een expertise die niet bij alle leraren aanwezig is", zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene. "Net in Brussel zien we dat weinig leerkrachten hun positie lang volhouden. We hebben nood aan een stabieler lerarenkorps en gerichte begeleiding van de zwakke scholen." Door de overbevolking heeft ook de staat van de gebouwen in Brussel "een kritische grens van bewoonbaarheid" bereikt, stelt de inspectie. Voor de rest van Vlaanderen is er dit jaar een overwegend positief beeld. Vijftien scholen kregen een advies tot intrekking van de erkenning en 226 andere moeten de komende jaren bijsturen. Dat ligt in lijn met de resultaten van vorig jaar. In het basisonderwijs scoren de vakken wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoeding wel eerder zwak. Ook informatica is in een derde van de scholen onvoldoende. In het secundair onderwijs gaan er knipperlichten aan bij het stelsel leren en werken, waar de nadruk te veel op het werk ligt. Hilde Crevits werkt momenteel aan een hervorming van het systeem. De Onderwijsminister wil binnen anderhalf jaar ook een volledig vernieuwde onderwijsinspectie voorstellen, die beter moet samenwerken met de scholen. Uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt immers dat de huidige inspectie voor stress zorgt en niet altijd concrete bijsturingen oplevert. "We moeten zorgen dat de inspectie een partner wordt voor de scholen", zegt ze. Crevits wil ook anders gaan omspringen met de budgetten om het capaciteitsprobleem op te lossen. Dat geld zal in de toekomst enkel nog worden toegewezen aan scholen die onmiddellijk tot de bouw kunnen overgaan. Momenteel blijken de middelen immers soms jarenlang op een rekening te worden geparkeerd. (Belga/TE)