Kust wil geen ontginning van de Noordzee

(Belga) De kustburgemeesters gaan niet akkoord met de plannen voor de ontginning van de Noordzee in het kader van de kustveiligheid, waarmee ze zich vooral uitspreken tegen de aanleg van kunstmatige eilanden voor de kust. De kust vraagt na het kustburgemeesteroverleg van vandaag om betere alternatieven te onderzoeken en te ontwikkelen en eist ook meer inspraak.

“Zowel vanuit de Vlaamse als federale regering werden een aantal voorstellen op tafel gelegd in functie van de kustveiligheid. Ook voor de kustburgemeesters is deze kustveiligheid een belangrijke bekommernis. De voorstellen die momenteel op tafel liggen zijn echter onduidelijk en bieden geen houvast voor de kustgemeenten”, openen de kustburgemeesters. Ze zijn vooral gekant tegen de aanleg van eilanden dicht bij de kust, omdat die een aanzienlijke impact zouden hebben op toeristisch, en dus ook op economisch, vlak. De burgemeesters vragen om betere alternatieven uit te werken. “De nu geformuleerde voorstellen bedreigen het toerisme als economische sector. Het kusttoerisme is goed voor 17 tot 19 miljoen dagtoeristen, 27 tot 30 miljoen overnachtingen en een omzet van 2,8 miljard euro per jaar”, aldus voorzitter Steve Vandenberghe. “De impact op de 42.000 voltijdse werkkrachten in toerisme dient meegenomen te worden bij de beoordelingen van verschillende alternatieven voor kustverdediging. We weten uit buitenlandse voorbeelden dat er andere en betere initiatieven mogelijk zijn rond kustverdediging.” De burgemeester klagen ook het gebrek aan inspraak van de lokale besturen en het beperkte overleg aan. “Er zijn meer dan wat brainstormsessies nodig om tot consensus en een goede algemene besluitvoering te komen rond toekomstige maritieme plannen. Bovendien moet er ook over de landsgrenzen heen gekeken worden naar de toekomstige ontwikkelingen niet alleen voor kustveiligheid, maar ook voor de lokalisering van windmolenparken”, aldus de aanwezige burgemeesters. “De bestaande overlegstructuren vanuit het Marien Ruimtelijk Plan en Complex Project Kust beantwoorden momenteel niet aan bovenstaande verwachtingen”, klinkt het besluit hard. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content