Het kostbare geschilderde paneel is nu geauthenticeerd als de oudste gekende versie van een compositie van "De Heilige Familie" die Jordaens ook gebruikte in drie andere schilderijen. Deze werken maken deel van de prestigieuze verzamelingen van het Metropolitan Museum in New York, de Hermitage in Sint-Petersburg en de Alte Pinakothek in München. Door de wetenschappelijke samenwerking tussen het KIK, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) en de internationale experts van het Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project kan, na meer dan een jaar van diepgaand onderzoek, het werk met zekerheid toegeschreven worden aan Jacob Jordaens (1593-1678) en gedateerd worden rond 1617-1618. Uit een zorgvuldige analyse van dit Jordaens-paneel, bleek ook dat de jonge Antoon van Dyck (1599-1641), een ander meester van de barokke schilderkunst, hout van dezelfde boom heeft gebruikt voor verschillende van zijn composities. Dit versterkt de hypothese dat de jonge Jordaens en Van Dyck tegelijkertijd werkzaam waren in het atelier van Rubens, luidt het. De meer dan 400 jaar oude "Heilige Familie" die in Sint-Gillis werd ontdekt, zal bij het KIK een uitgebreide restauratie van een jaar krijgen, gefinancierd door urban.brussels. Eind 2021 zal het publiek het schilderij in zijn oorspronkelijke glorie kunnen ontdekken in de KMSKB. "Het is een bijzonder emotioneel moment om een origineel werk van een van de grootste barokke schilders te ontdekken. Het is ook enorm fascinerend om wetenschappelijke onderzoek te voeren wanneer men kan aantonen dat deze "Heilige Familie" een belangrijke mijlpaal vormt in het werk van de jonge Jacob Jordaens", zegt Constantin Pion, kunsthistoricus bij het KIK. "Dit mooie verhaal is geen toeval. In 2019 besloot het Brussels Gewest, via Urban-Brussels, om alle 800 kunstwerken in het stadhuis van Sint-Gillis op te lijsten in het kader van de inventaris van het roerend erfgoed van Brussel. Het is ook het Gewest dat het KIK financiert voor het onderzoek naar het schilderij van Jordaens en dat in de komende maanden de nodige middelen zal vrijmaken voor de restauratie ervan", aldus Pascal Smet (be.one), Brussels staatssecretaris van Erfgoed. (Belga)

Het kostbare geschilderde paneel is nu geauthenticeerd als de oudste gekende versie van een compositie van "De Heilige Familie" die Jordaens ook gebruikte in drie andere schilderijen. Deze werken maken deel van de prestigieuze verzamelingen van het Metropolitan Museum in New York, de Hermitage in Sint-Petersburg en de Alte Pinakothek in München. Door de wetenschappelijke samenwerking tussen het KIK, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) en de internationale experts van het Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project kan, na meer dan een jaar van diepgaand onderzoek, het werk met zekerheid toegeschreven worden aan Jacob Jordaens (1593-1678) en gedateerd worden rond 1617-1618. Uit een zorgvuldige analyse van dit Jordaens-paneel, bleek ook dat de jonge Antoon van Dyck (1599-1641), een ander meester van de barokke schilderkunst, hout van dezelfde boom heeft gebruikt voor verschillende van zijn composities. Dit versterkt de hypothese dat de jonge Jordaens en Van Dyck tegelijkertijd werkzaam waren in het atelier van Rubens, luidt het. De meer dan 400 jaar oude "Heilige Familie" die in Sint-Gillis werd ontdekt, zal bij het KIK een uitgebreide restauratie van een jaar krijgen, gefinancierd door urban.brussels. Eind 2021 zal het publiek het schilderij in zijn oorspronkelijke glorie kunnen ontdekken in de KMSKB. "Het is een bijzonder emotioneel moment om een origineel werk van een van de grootste barokke schilders te ontdekken. Het is ook enorm fascinerend om wetenschappelijke onderzoek te voeren wanneer men kan aantonen dat deze "Heilige Familie" een belangrijke mijlpaal vormt in het werk van de jonge Jacob Jordaens", zegt Constantin Pion, kunsthistoricus bij het KIK. "Dit mooie verhaal is geen toeval. In 2019 besloot het Brussels Gewest, via Urban-Brussels, om alle 800 kunstwerken in het stadhuis van Sint-Gillis op te lijsten in het kader van de inventaris van het roerend erfgoed van Brussel. Het is ook het Gewest dat het KIK financiert voor het onderzoek naar het schilderij van Jordaens en dat in de komende maanden de nodige middelen zal vrijmaken voor de restauratie ervan", aldus Pascal Smet (be.one), Brussels staatssecretaris van Erfgoed. (Belga)