Wim Delvoye en één omwonende tekenden beroep aan omdat ze vreesden voor geluidshinder, slagsschaduw en veiligheid. Delvoye bezit een kasteeldomein op een steenworp van de toekomstige windmolens. Natuurpunt trok zijn beroep in omdat de exploitant de nodige garanties gaf voor voldoende bescherming van vleermuizen in de buurt. De minister oordeelde donderdag dat het beroep niet gegrond was. Ze is ervan overtuigd dat de exploitant de nodige maatregelen neemt om geluidshinder en slagschaduw te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Ook de FOD Mobiliteit en Defensie verwachten geen veiligheidsrisico's. De twee geplande windmolens sluiten aan bij een bestaande cluster van drie turbines op het grondgebied van Wetteren. EDF Luminus kreeg overigens ook nog een vergunning voor de bouw van één extra turbine in Wetteren. "Door het verlenen van deze vergunning ontstaat langs de E40 in Melle en Wetteren een cluster van 6 windturbines, die ruimtelijk goed op elkaar aansluiten", verduidelijkt minister Schauvliege. "Ik heb de hoogte van de nieuw te bouwen windturbines echter verlaagd van 206 tot 186 meter, in overeenstemming met de hoogte van de reeds bestaande windturbines." (Belga)

Wim Delvoye en één omwonende tekenden beroep aan omdat ze vreesden voor geluidshinder, slagsschaduw en veiligheid. Delvoye bezit een kasteeldomein op een steenworp van de toekomstige windmolens. Natuurpunt trok zijn beroep in omdat de exploitant de nodige garanties gaf voor voldoende bescherming van vleermuizen in de buurt. De minister oordeelde donderdag dat het beroep niet gegrond was. Ze is ervan overtuigd dat de exploitant de nodige maatregelen neemt om geluidshinder en slagschaduw te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Ook de FOD Mobiliteit en Defensie verwachten geen veiligheidsrisico's. De twee geplande windmolens sluiten aan bij een bestaande cluster van drie turbines op het grondgebied van Wetteren. EDF Luminus kreeg overigens ook nog een vergunning voor de bouw van één extra turbine in Wetteren. "Door het verlenen van deze vergunning ontstaat langs de E40 in Melle en Wetteren een cluster van 6 windturbines, die ruimtelijk goed op elkaar aansluiten", verduidelijkt minister Schauvliege. "Ik heb de hoogte van de nieuw te bouwen windturbines echter verlaagd van 206 tot 186 meter, in overeenstemming met de hoogte van de reeds bestaande windturbines." (Belga)