Op de zeefdruk die Terryn maakte, legt hij uit hoe een treindetectietechniek kan worden uitgevoerd op een spoor. Daarmee kan het treinverkeer worden stilgelegd of de snelheid van treinen aanzienlijk worden beperkt. Hij verspreidde die zeefdruk aan de vooravond van een nationale staking op 31 mei 2016 via Facebook. Volgens spoorwegbeheerder Infrabel is het pamflet een inbreuk op de spoorveiligheid, waarop het bedrijf een klacht indiende. Infrabel laat Terryn vervolgen op basis van de artikels 66 (daderschap of mededader), art. 406 (kwaadwillig belemmeren van het verkeer) en art. 521 (beschadigen of vernielen van gebouwen en kunstwerken) van het Strafwetboek. Terryn van zijn kant meent dat het louter om zijn impressie van de gebeurtenissen van die dag gaat en hij er geen kwaad mee bedoelde. Bovendien had zijn kunstwerk geen enkel gevolg, meent Terryn. De raadkamer meent dat er toch mogelijk een misdrijf werd gepleegd en verwees de zaak door naar de correctionele rechtbank. Die zal zich wellicht nog eind dit jaar over het dossier moeten buigen. Terryn riskeert een maximumstraf van vijf jaar, als hij schuldig wordt bevonden. (Belga)

Op de zeefdruk die Terryn maakte, legt hij uit hoe een treindetectietechniek kan worden uitgevoerd op een spoor. Daarmee kan het treinverkeer worden stilgelegd of de snelheid van treinen aanzienlijk worden beperkt. Hij verspreidde die zeefdruk aan de vooravond van een nationale staking op 31 mei 2016 via Facebook. Volgens spoorwegbeheerder Infrabel is het pamflet een inbreuk op de spoorveiligheid, waarop het bedrijf een klacht indiende. Infrabel laat Terryn vervolgen op basis van de artikels 66 (daderschap of mededader), art. 406 (kwaadwillig belemmeren van het verkeer) en art. 521 (beschadigen of vernielen van gebouwen en kunstwerken) van het Strafwetboek. Terryn van zijn kant meent dat het louter om zijn impressie van de gebeurtenissen van die dag gaat en hij er geen kwaad mee bedoelde. Bovendien had zijn kunstwerk geen enkel gevolg, meent Terryn. De raadkamer meent dat er toch mogelijk een misdrijf werd gepleegd en verwees de zaak door naar de correctionele rechtbank. Die zal zich wellicht nog eind dit jaar over het dossier moeten buigen. Terryn riskeert een maximumstraf van vijf jaar, als hij schuldig wordt bevonden. (Belga)