Op 30 augustus jongstleden publiceerde het wetenschappelijk toptijdschrift Science een vrij korte brief die werd ondertekend door 128 wetenschappers en natuurbeschermers. De titel van het schrijven was: 'Trophy hunting bans imperil biodiversity'. De basisstelling luidde dat het verbieden van trofeejacht schadelijk kan zijn voor de biodiversiteit. Jacht zou namelijk gunstig kunnen zijn voor de bescherming van bedreigde dieren. Het spreekt voor zich dat jagerskringen het bericht triomfantelijk verspreiden: het sterkt hen in hun overtuiging dat ze een zegen zijn voor de natuur.
...