'Bij beslissingen over financiering, bevordering en/of selectie wordt aan de KU Leuven op geen enkele manier rekening gehouden met publicaties in dergelijke neptijdschriften. Enkel tijdschriften die voldoen aan de wetenschappelijke kwaliteitsnormen komen in aanmerking', zegt de rector.

'Wij hanteren bij deze screening onder meer onze eigen zwarte lijsten en doen ook een beroep op de lijst van de Vlaamse Academische Bibliografie voor Sociale en Humane Wetenschappen (VABB). Ook de Vlaamse overheid doet hetzelfde bij beslissingen over de financiering van universiteiten', zegt Sels.

Volgens De Morgen publiceren wetenschappelijke neptijdschriften stukken zonder fatsoenlijke kwaliteitskeuring en vragen ze van de auteur forse bedragen tot 2.500 euro. Om die reden worden ze ook 'rooftijdschriften' genoemd.

'Ik zie niet in waarom academici hiervoor zouden betalen. Men kan dergelijke stukken natuurlijk op zijn cv vermelden, maar ze kunnen de opbouw van de loopbaan niet beïnvloeden', aldus Sels. Hij sluit niet uit dat buitenlandse doctoraatsstudenten, die in hun thuisland een aantal publicaties moeten kunnen voorleggen, er beroep op doen.

De Leuvense rector is overigens niet te spreken over de sensationele titel 'Honderden Belgen in fake magazines' die De Morgen zaterdag boven het desbetreffende artikel plaatste. 'Deze titel is zeer misleidend omdat hiermee de indruk wordt gewekt dat het om een wijdverbreid probleem gaat, terwijl het aantal van 295 artikels sinds 2007 slechts een verwaarloosbaar klein deel betreft - ik raam het op 1/1000ste - van het totale aantal wetenschappelijke publicaties.'

'Bij beslissingen over financiering, bevordering en/of selectie wordt aan de KU Leuven op geen enkele manier rekening gehouden met publicaties in dergelijke neptijdschriften. Enkel tijdschriften die voldoen aan de wetenschappelijke kwaliteitsnormen komen in aanmerking', zegt de rector. 'Wij hanteren bij deze screening onder meer onze eigen zwarte lijsten en doen ook een beroep op de lijst van de Vlaamse Academische Bibliografie voor Sociale en Humane Wetenschappen (VABB). Ook de Vlaamse overheid doet hetzelfde bij beslissingen over de financiering van universiteiten', zegt Sels. Volgens De Morgen publiceren wetenschappelijke neptijdschriften stukken zonder fatsoenlijke kwaliteitskeuring en vragen ze van de auteur forse bedragen tot 2.500 euro. Om die reden worden ze ook 'rooftijdschriften' genoemd. 'Ik zie niet in waarom academici hiervoor zouden betalen. Men kan dergelijke stukken natuurlijk op zijn cv vermelden, maar ze kunnen de opbouw van de loopbaan niet beïnvloeden', aldus Sels. Hij sluit niet uit dat buitenlandse doctoraatsstudenten, die in hun thuisland een aantal publicaties moeten kunnen voorleggen, er beroep op doen. De Leuvense rector is overigens niet te spreken over de sensationele titel 'Honderden Belgen in fake magazines' die De Morgen zaterdag boven het desbetreffende artikel plaatste. 'Deze titel is zeer misleidend omdat hiermee de indruk wordt gewekt dat het om een wijdverbreid probleem gaat, terwijl het aantal van 295 artikels sinds 2007 slechts een verwaarloosbaar klein deel betreft - ik raam het op 1/1000ste - van het totale aantal wetenschappelijke publicaties.'