"Momenteel is het zo dat 12 procent van de gestarte bachelorstudenten in de eerste zittijd in alle vakken slaagt. Dat percentage stijgt tot 35 procent als je de tweede zittijd meetelt. Het is voor ons een grote zorg te merken dat die percentages alsmaar dalen en dat dus ook het aantal studenten dat de volledige opleiding afwerkt in drie of vier jaar daalt. Het aandeel dat er vijf jaar over doet blijft evenwel stabiel. De KU Leuven doet het overigens op dat vlak niet slechter dan andere universiteiten", aldus Sels. Studenten kunnen momenteel kleine tekorten op vakken zelf wegwerken door een zogenaamde 'tolerantie' in te zetten. In totaal hebben ze hiervoor 18 studiepunten op een totaal van 180 ter beschikking. "We merken echter dat ze dat in de praktijk niet willen of durven doen en liever in het tweede jaar een vak hernemen. In de universitaire onderwijsraad wordt daarom overwogen om zoals vroeger de mogelijkheid in te voeren om zelf één of twee vakken te delibereren, waardoor de betrokken studenten met een propere lei het volgende studiejaar kunnen aanvatten", aldus Sels. "Je moet dit voorstel ter beperking van de steeds langere periode dat studenten besteden aan de opleiding samen zien met ons pleidooi om voor meer studierichtingen voorafgaand verplichte, maar niet-bindende ijkingsproeven in te voeren zodat studenten hun eigen slaagkansen voor deze richting kunnen evalueren", zegt Sels nog. "Gecombineerd met een evaluatie van de vooropleiding in het secundair onderwijs en het percentage dat ze er haalden zal dit ongetwijfeld een goede voorspeller zijn of de studenten er op hun juiste plaats zitten." (Belga)

"Momenteel is het zo dat 12 procent van de gestarte bachelorstudenten in de eerste zittijd in alle vakken slaagt. Dat percentage stijgt tot 35 procent als je de tweede zittijd meetelt. Het is voor ons een grote zorg te merken dat die percentages alsmaar dalen en dat dus ook het aantal studenten dat de volledige opleiding afwerkt in drie of vier jaar daalt. Het aandeel dat er vijf jaar over doet blijft evenwel stabiel. De KU Leuven doet het overigens op dat vlak niet slechter dan andere universiteiten", aldus Sels. Studenten kunnen momenteel kleine tekorten op vakken zelf wegwerken door een zogenaamde 'tolerantie' in te zetten. In totaal hebben ze hiervoor 18 studiepunten op een totaal van 180 ter beschikking. "We merken echter dat ze dat in de praktijk niet willen of durven doen en liever in het tweede jaar een vak hernemen. In de universitaire onderwijsraad wordt daarom overwogen om zoals vroeger de mogelijkheid in te voeren om zelf één of twee vakken te delibereren, waardoor de betrokken studenten met een propere lei het volgende studiejaar kunnen aanvatten", aldus Sels. "Je moet dit voorstel ter beperking van de steeds langere periode dat studenten besteden aan de opleiding samen zien met ons pleidooi om voor meer studierichtingen voorafgaand verplichte, maar niet-bindende ijkingsproeven in te voeren zodat studenten hun eigen slaagkansen voor deze richting kunnen evalueren", zegt Sels nog. "Gecombineerd met een evaluatie van de vooropleiding in het secundair onderwijs en het percentage dat ze er haalden zal dit ongetwijfeld een goede voorspeller zijn of de studenten er op hun juiste plaats zitten." (Belga)