Jongeren doen te lang en langer dan vroeger over hun studies, ondanks intensere studiebegeleiding. Daarom wil Sels verplichte ijkingsproeven in alle richtingen combineren met andere voorspellers, met name studieresultaten in het secundair onderwijs en de mate waarin een vooropleiding voorbereidt op universitaire studies. "Als een behaald percentage in het middelbaar onderwijs niet voldoende is voor een universitaire opleiding, dan moeten we dat signaal durven te geven", vindt de rector. De open studiekeuze blijft wel bestaan. "De studenten beslissen nog altijd zelf", zegt Sels. "Maar we willen ze breder informeren en begeleiden. Je kunt gewoon empirisch vaststellen wat de slaagkans is van iemand die uit humane wetenschappen komt en industrieel ingenieur wil studeren." Ook een verplichte ijkingsproef is cruciaal. "Studenten die een onvoldoende halen voor zo'n proef, moeten de juiste conclusies trekken, namelijk dat ze zich héél hard zullen moeten inspannen of zich misschien beter oriënteren naar een andere academische richting of professionele bachelor aan de hogescholen." De rector wil ook kijken naar de studeerbaarheid van bepaalde vakken. "Als je vakken hebt met erg lage slaagcijfers voor studenten die verder een mooi parcours rijden, dan moet de opleiding zich de vraag durven stellen of het vak wel goed ingebed zit in het programma." De universiteit wil daarnaast ook minder evaluaties in de examenzittijd alleen en kiest voor meer permanente evaluatie in het eerste semester. (Belga)

Jongeren doen te lang en langer dan vroeger over hun studies, ondanks intensere studiebegeleiding. Daarom wil Sels verplichte ijkingsproeven in alle richtingen combineren met andere voorspellers, met name studieresultaten in het secundair onderwijs en de mate waarin een vooropleiding voorbereidt op universitaire studies. "Als een behaald percentage in het middelbaar onderwijs niet voldoende is voor een universitaire opleiding, dan moeten we dat signaal durven te geven", vindt de rector. De open studiekeuze blijft wel bestaan. "De studenten beslissen nog altijd zelf", zegt Sels. "Maar we willen ze breder informeren en begeleiden. Je kunt gewoon empirisch vaststellen wat de slaagkans is van iemand die uit humane wetenschappen komt en industrieel ingenieur wil studeren." Ook een verplichte ijkingsproef is cruciaal. "Studenten die een onvoldoende halen voor zo'n proef, moeten de juiste conclusies trekken, namelijk dat ze zich héél hard zullen moeten inspannen of zich misschien beter oriënteren naar een andere academische richting of professionele bachelor aan de hogescholen." De rector wil ook kijken naar de studeerbaarheid van bepaalde vakken. "Als je vakken hebt met erg lage slaagcijfers voor studenten die verder een mooi parcours rijden, dan moet de opleiding zich de vraag durven stellen of het vak wel goed ingebed zit in het programma." De universiteit wil daarnaast ook minder evaluaties in de examenzittijd alleen en kiest voor meer permanente evaluatie in het eerste semester. (Belga)