Op dinsdag 9 mei wordt er een eerste keer gestemd. Als geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft behaald wordt er een tweede stemronde georganiseerd op 16 mei en mogelijk nog een derde op 23 mei. Een verkozen rector heeft een mandaat voor 4 jaar. Niemand mag het mandaat van rector meer dan acht jaar uitoefenen. Enkel gewoon hoogleraren of buitengewoon hoogleraren die voltijds verbonden zijn aan de KU Leuven komen in aanmerking om rector te worden. Al het zelfstandig academisch personeel, dat tenminste 80 procent verbonden is aan de KU Leuven, evenals de buitengewoon hoogleraren met tenminste een halftijdse opdracht aan de KU Leuven mogen een stem uitbrengen. Zo'n 10 procent van de stemmen is voorbehouden aan studenten. (Belga)

Op dinsdag 9 mei wordt er een eerste keer gestemd. Als geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft behaald wordt er een tweede stemronde georganiseerd op 16 mei en mogelijk nog een derde op 23 mei. Een verkozen rector heeft een mandaat voor 4 jaar. Niemand mag het mandaat van rector meer dan acht jaar uitoefenen. Enkel gewoon hoogleraren of buitengewoon hoogleraren die voltijds verbonden zijn aan de KU Leuven komen in aanmerking om rector te worden. Al het zelfstandig academisch personeel, dat tenminste 80 procent verbonden is aan de KU Leuven, evenals de buitengewoon hoogleraren met tenminste een halftijdse opdracht aan de KU Leuven mogen een stem uitbrengen. Zo'n 10 procent van de stemmen is voorbehouden aan studenten. (Belga)